Nuori lääkäri oppii vuorovaikutustaitoja uusin keinoin

Huonosti toimiva vuorovaikutus on keskeinen potilasvalitusten syy. Taidot voivat karttua vaikkapa työpajateatterissa.

Nuori lääkäri oppii vuorovaikutustaitoja uusin keinoin Kuva 1 / 1

Lääketieteen opiskelijat kokevat, että uudet oppimismenetelmät soveltuvat hyvin vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. Tämä käy ilmi FM Jonna Koposen väitöstutkimuksesta. Tulokset rohkaisevat käyttämään menetelmiä myös jatkossa.

Tutkimuksessa verrattiin kolmea erilaista oppimismenetelmää, joiden avulla lääketieteen opiskelijat harjoittelivat potilaan kohtaamista. Ensimmäisessä ryhmässä opiskelijat olivat itse sekä potilaan että lääkärin rooleissa ja harjoittelivat vuorovaikutustaitoja roolipelin avulla. Toisessa ryhmässä opiskelijat olivat lääkärin roolissa ja kohtasivat vastaanotolle saapuneen näyttelijäpotilaan. Kolmannessa ryhmässä opiskelijoille esitettiin lyhyt näytelmä, joka herätti heidän kiinnostuksensa lääkäri-potilasvuorovaikutusta kohtaan. Sen jälkeen näytelmän kohtauksia esitettiin uudestaan ja opiskelijat saivat kokeilla, kuinka he itse toimisivat vastaanottotilanteessa.

Opiskelijat kokivat oppineensa vuorovaikutustaitoja ja uutta tietoa lääkäri-potilasvuorovaikutuksesta. He kokivat tulleensa tietoisiksi sekä omasta että lääkärin työssä vaadittavasta vuorovaikutusosaamisesta. Lisäksi he oppivat potilaskeskeisyyttä.

Tutkimuksessa löydettiin myös uusi oppimismenetelmä, työpajateatteri, joka tulosten perusteella soveltuu lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen oppimiseen yhtä hyvin kuin perinteisemmin vuorovaikutuskoulutuksessa käytetyt roolipeli ja näyttelijäpotilaat.

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, asennemittarilla ja ryhmähaastatteluissa.

– Huonosti toimiva vuorovaikutus on keskeinen potilasvalitusten syy. Onnistunut lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus lisää potilaan ja lääkärin tyytyväisyyttä, auttaa potilasta ymmärtämään ja noudattamaan hoito-ohjeita ja on yhteydessä myös potilaan kohentuneeseen terveydentilaan, tutkimuksessa todetaan.

Vuorovaikutusopinnot vakiintuivat osaksi lääkäreiden peruskoulutusta 1990-luvulla. Tuleville lääkäreille suunnattua vuorovaikutuskoulutusta ei ole Suomessa aiemmin juuri tutkittu.

Puheviestinnän alaan kuuluva väitöskirja "Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa" (Experiential learning methods in medical students communication education) tarkastetaan 8.6.2012 Tampereen yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kommentti
Olemme jatkossakin care paradoxin mallimaa

– Suomalainen terveyskeskus pannaan päreiksi ja kaikki orastavakin sote-yhteistyö puretaan, kirjoittaa Martti Kekomäki.

Kommentti
Olemme jatkossakin care paradoxin mallimaa

– Suomalainen terveyskeskus pannaan päreiksi ja kaikki orastavakin sote-yhteistyö puretaan, kirjoittaa Martti Kekomäki.

Tieteessä
Diabeetikon raskauden tulisi olla suunniteltu

Hoitotasapaino on tärkeää saada mahdollisimman hyväksi jo ennen raskautta.

Tieteessä
Masentunut havaitsee ilmeet eri tavoin kuin terve

Suomalaistutkimuksessa selvitettiin kasvonilmeiden havainnointia magnetoenkelografialla.

Ajassa
Terveyskeskuksissa käytiin 25 miljoonaa kertaa

Lääkärikäyntejä oli 6,6 miljoonaa vuonna 2017.

Ajassa
Pelot ja epävarmuus jarruttavat ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymistä

Suurin osa ulkomaalaistaustaisista hoitajista ja lääkäreistä on kotoisin Virosta.

Ajassa
Esmyaa käyttävien maksa-arvoja on seurattava

Myoomien hoitoon käytettävä lääke ei sovi potilaille joilla on maksasairaus.