Opetus uusiksi 
opiskelijamäärän kasvaessa

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2015.

Opetus uusiksi 
opiskelijamäärän kasvaessa Kuva 1 / 1

Kasvava opiskelijoiden sisäänottomäärä on vauhdittanut suunnitelmia opetuksen uudistamiseksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Opintouudistusehdotus on juuri valmistunut ja menossa perustutkintotoimikunnan ja tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.

– Tiedekunnassa on parhaillaan menossa myös organisaatiouudistus ja 
tuntui järkevältä niveltää opintouudistus siihen, kertoo varadekaani 
Anne Pitkäranta Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Pitkäranta ei vielä halua avata uudistuksen sisältöä, koska sitä ei vielä ole hyväksytty toimielimissä. Uudistustarpeen taustalta löytyy kuitenkin toimintaympäristön raju muutos sitten edellisen opetussuunnitelman uudistuksen. Tämän vuoksi koulutuksen painopisteitä on haluttu tarkastella uudestaan.

– Emme olleet pitkään aikaan katsoneet, vastaavatko osaamistavoitteemme selkeästi potilaiden, terveydenhuoltojärjestelmän ja yhteiskunnan muuttuneisiin tarpeisiin, sanoo Pitkäranta.

– Aikaisemmasta curriculumista puuttui pitkälti johtaminen, moniammatillinen tiimityö, teknologia, virheistä oppiminen ja niiden analysointi, terveyspolitiikka ja taloustiede. Pohdimme myös sitä, onko kansanterveyden osuus ollut curriculumissa liian pieni ja onko yleislääketieteen osaaminen riittävää.

Ydinasioita ja syvää tietoa

Opintouudistukseen kannustaa myös vuonna 2015 muuttuva yliopistojen valtionrahoitus, jossa 12 % valtionrahoituksesta tulee siitä, että opiskelijat suorittavat vähintään 55 opintopistettä lukuvuoden aikana.

Helsingissä opiskelijoiden opintokuorma ei ollut tasaisesti jakautunut eri vuosien kesken, joten tähän kiinnitetään uudistuksessa huomiota. Myöskään opintojen vaiheittaisesta etenemisestä halutaan luopua.

– Curriculum on ajan kuluessa paisunut kaikenlaisesta. Haluamme nyt 
katsoa, mitkä ovat ydinasioita, ja toisaalta sitä, mistä asioista pitäisi antaa syvää tietoa, Pitkäranta kertoo.

Myös opetuksen johtamista ja sitä, onko johtaminen tehokasta ja aktiivista, on pohdittu uudistusehdotuksessa.

Uudistuksen myötä opetusta pyritään virtaviivaistamaan ja löytämään etenemistä hidastavat pullonkaulat yhteistyössä Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen kanssa.

Yhdessä dosentti Outi Elonheimon kanssa analysoidaan 10 miljoonan terveyskeskuskäynnin aineistot ja pyritään löytämään niiden avulla perusterveydenhuollon osaamistarpeet.

Tavoitteena on, että uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 
2015, samaan aikaan kun opiskelijoiden sisäänottomäärä kasvaa.

Anne Seppänen

Kuva Helsingin yliopisto / Ari Aalto

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi