Tietyn geenimuodon kantajilla riski impulsiiviseen ja väkivaltaiseen humalakäyttäytymiseen

Lapsuudessa koettu pahoinpitely lisää tietyn geenimuodon kantajien riskiä aikuisiän impulsiiviseen ja

väkivaltaiseen humalakäyttäytymiseen uuden tutkimuksen mukaan.

Tietyn geenimuodon kantajilla riski impulsiiviseen ja väkivaltaiseen humalakäyttäytymiseen Kuva 1 / 1

Rankka alkoholinkäyttö lisää korkea-aktiivista MAOA-geenimuotoa kantavilla

riskiä toistuvaan impulsiiviseen väkivaltakäyttäytymiseen humalassa. Nyt julkaistu uusi tutkimus osoittaa, että tämän geenimuodon

kantajilla myös lapsuuden aikainen pahoinpitely kasvattaa aikuisiässä

impulsiivisen humalaväkivallan riskiä, vaikka kuvaan ei kuuluisikaan

rankkaa pitkäaikaista alkoholinkäyttöä.

– Näyttää siltä, että MAOA-geenin korkea-aktiivinen muoto (MAOA-H) tekee

kantajistaan haavoittuvampia lapsuuden pahoinpitelylle kuin saman geenin

matala-aktiivinen muoto. Samoin he ovat alttiimpia alkoholin

negatiivisille vaikutuksille. On mahdollista, että MAOA-geenin toiminnalla

on vaikutusta ihmisen stressinsietokykyyn, sanoo oikeuspsykiatrian

professori Matti Virkkunen Helsingin yliopistosta.

Sekä lapsuudenaikaisen pahoinpitelyn että pitkään jatkuneen rankan

juomisen yhteys väkivaltaiseen humalakäyttäytymiseen saattaa välittyä

impulsiivisuustaipumuksen kautta.

Virkkusen mukaan nämä tekijät ehkä ohjaavat MAOA-H-kantajien persoonallisuuden kehittymistä impulsiiviseen suuntaan, ja erityisen vahva taipumus impulsiiviseen käyttäytymiseen voi tietyissä tilanteissa johtaa myös hetken mielijohteesta tapahtuviin väkivaltaisiin tekoihin

– Kysymys on geenin ja ympäristötekijöiden altistavasta yhteisvaikutuksesta, ja lopullisena laukaisevana tekijänä on alkoholi.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research -lehden online-versiossa maaliskuussa julkaistu tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston ja HYKS:n sekä Yhdysvaltain Alkoholitutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Kuva Pixmac