• Hertta Vierula

Työ voi olla kuolemaksi

Joka päivä yli 7 000 ihmistä menehtyy töissä. Aasia on työturvallisuuden suhteen vaarallisin maanosa.

Työ voi olla kuolemaksi Kuva 1 / 1

Uusien maailmanlaajuisten laskelmien mukaan työstä johtuvia kuolemia sattuu vuosittain 2,8 miljoonaa. Tähän lukuun on laskettu niin työtapaturmien kuin työhön liittyvien sairauksienkin vuoksi kuolleet. Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n uudet tilastot julkaistiin sunnuntaina.

Kuolemaan johtaneita työtapaturmia arvioidaan tapahtuvan vuosittain 380 000. Euroopan osuus on 11 000. Suomessa tapahtuu noin 30 työtapaturmasta aiheutuvaa kuolemaa vuodessa.

Vähintään neljän päivän poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia sattuu maailmalla vuosittain noin 370 miljoonaa. Euroopassa tällaisia tapaturmia on 11 miljoonaa, Suomessa 42 000. Suomessa ja muualla Euroopassa työtapaturmat ovat vähentyneet 2000-luvulla.

Euroopassa on työperäisiä syöpiä

Työhön liittyvistä sairauksista aiheutuu maailmanlaajuisesti enemmän kuolemia kuin työtapaturmista. Työn aiheuttamista kuolemista 31 prosenttia johtuu verenkiertoelimistön sairauksista, 27 prosenttia työhön liittyvistä syövistä ja 17 prosenttia hengityselimistön sairauksista. Työtapaturmat aiheuttavat 14 prosenttia kuolemista.

Suomessa arvioidaan tapahtuvan noin 2 200 kuolemaa työhön liittyvien sairauksien johdosta.

Suurin osa työstä johtuvista kuolemista tapahtuu Aasiassa. Teollisen tuotannon määrä vaikuttaa työtapaturmiin ja viime vuosikymmeninä teollinen tuotanto on keskittynyt yhä enemmän Aasiaan.

Euroopassa työtapaturmien määrä on laskenut kun taas työhön liittyvien sairauksien osuus on kasvanut. Euroopassa erityisesti työperäiset syövät aiheuttavat kuolemia.

Suomessa todettavista syövistä 5,3–8,4 prosentin arvioidaan olevan työperäisiä. Euroopassa työperäiset altisteet aiheuttavat noin 120 000 syöpätapausta vuodessa. Eniten työperäistä syöpää koko maailmassa aiheuttaa asbesti. Näin on myös Suomessa. Tilanteen ei odoteta lähitulevaisuudessa muuttuvan, vaikka Suomessa ja monissa muissa maissa asbestin käyttö on kielletty. Syövän pitkän latenssivaiheen vuoksi nyt havaittavat tapaukset johtuvat 20–30 vuotta sitten tapahtuneista altistumisista.

ILO julkisti laskelmat Singaporessa Työsuojelun maailmankongressissa. Laskelmat on tehty Suomessa.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Väkivaltaan ei saa turtua
Vaarallinen ammatti?
Laki kyllä mahdollistaa uhkailuun ja väkivaltaan puuttumisen terveydenhuollossa

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi