Unettomalla suuri riski työkyvyttömyyteen

Unettomuusoireet lisäävät työkyvyttömyyden riskiä ja voivat hidastaa töihin palaamista.

Unettomalla suuri riski työkyvyttömyyteen Kuva 1 / 1

Unettomuusoireet lisäävät työkyvyttömyyden riskiä ja voivat hidastaa töihin palaamista. Näin on erityisesti silloin, jos työkyvyttömyyden syynä ovat mielenterveyden häiriöt tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, joka tehtiin yhteistyössä Turun ja Lontoon yliopistojen kanssa, ja on julkaistu SLEEP-lehdessä.

Useampi kuin joka viides oireilee

Unettomuuden oireita ovat vaikeus nukahtaa, katkonainen uni, liian varhainen herääminen aamulla sekä virkistämätön uni. Tutkimuksessa näiden oireiden esiintymistä selvitettiin 56 732:lta kunta-alan työntekijältä. Kolme vuotta kestäneen seurannan aikana seitsemän prosenttia työntekijöistä joutui työkyvyttömäksi.

Työkyvyttömyys eli vähintään 90 päivää kestäneet sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet sekä kuolemat määriteltiin kansallisista terveysrekistereistä. Unettomuusoireiden yhteyttä työhön paluuseen selvitettiin työntekijöillä, jotka olivat pitkällä sairauslomalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Tutkimukseen osallistuneista 22 prosenttia raportoi kokevansa unettomuusoireita vähintään viitenä yönä viikossa. Lievempiä univaikeuksia eli unettomuusoireita 2-4 yönä viikossa koki 26 prosenttia osallistujista. Työntekijöillä, jotka kokivat unettomuusoireita vähintään viitenä yönä viikossa, riski jäädä työkyvyttömäksi mistä tahansa syystä oli puolitoistakertainen verrattuna työntekijöihin, joilla oli univaikeuksia kerran viikossa tai harvemmin.

Monimutkainen ongelmavyyhti

Mielenterveyden häiriöistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvan työkyvyttömyyden riski oli kohonnut sekä lieviä että vaikeampia unettomuusoireita kokevilla. Vaikeammat unettomuusoireet olivat yhteydessä myös sydän- ja verisuonisairauksista, neurologisista sairauksista ja ulkoisista syistä kuten tapaturmista johtuvaan työkyvyttömyyteen.

Kahden vuoden kuluessa 60 prosenttia työkyvyttömistä palasi töihin. Riski työhön paluun viivästymiseen oli kohonnut niillä unettomuusoireita kokevilla työntekijöillä, joiden työkyvyttömyys johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Miehillä, joilla työkyvyttömyys johtui mielenterveyden häiriöistä, sekä lievät että vaikeammat unettomuusoireet ennustivat hitaampaa paluuta työhön.

Tutkimus on osa Kunta10-tutkimusta ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimusta. Seurantatutkimus on mukana Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus (WORK) sekä Kansanterveyden haasteet -tutkimusohjelmissa (SALVE).

Kuva: Pixmac

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.