Voiko psykiatrisen sairaalan väkivaltaa hallita?

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kansainvälinen tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 100 000 euron määrärahan.

Asiakkaiden uhkaava käyttäytyminen on lisääntyvä ongelma terveydenhuollossa. Erityisesti psykiatrisessa hoitotyössä väkivalta ja sen uhka ovat merkittävä kuormitustekijä.

Työsuojelurahasto on myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella toimivalle monitieteiselle ja kansainväliselle tutkimusryhmälle. Tavoitteena on kehittää väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen liittyviä ennakoivia menetelmiä sekä testata niitä käytännössä.

Pakkokeinojen sijaan vaihtoehtoisia menetelmiä

Tutkimushankkeeseen on kertynyt kansainvälistä ja kansallista tietoa väkivallan esiintymisestä ja siitä, kuinka vaikea sen kohtaaminen on arkipäivässä.

- Suomessa käytetään runsaasti erilaisia pakkoon perustuvia hoitomenetelmiä psykiatrisessa hoidossa, kuten huone-eristystä, lepositeitä, tahdonvastaista lihakseen annettavia injektiota ja fyysistä kiinnipitämistä, hankkeen vastuuhenkilö, hoitotieteen professori Maritta Välimäki sanoo.

- Puuttuu kuitenkin perustietoa siitä, minkälaiset vaihtoehtoiset menetelmät olisivat käyttökelpoisia uhkaavien tilanteiden ennakoinnissa ja käsittelyssä. Tarvitaan myös syvempää ymmärrystä väkivaltatapahtumista, niihin johtavista tekijöistä sekä työpaikkakulttuurin vaikutuksista uhkaaviin tilanteisiin, hän toteaa.

Turun yliopiston kansanterveystieteen professori Jussi Vahteran tutkimusryhmällä on arvokasta tutkimustietoa väkivaltatilanteille altistumisesta ja altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä psykiatrisessa hoitotyössä.

Hankkeen kansainvälinen partneri on professori Clive Adams Cochrane-keskuksesta, Englannista.

Uusien menetelmien kokeiluun hanke saa tukea myös brasilialaiselta yhteistyökumppanilta, joka on hiljattain toteuttanut potilaan eristämiseen liittyvän vaikuttavuustutkimuksen.

Kuva: Sami Perttilä

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.