• Risto Pelkonen

Yhdessä

Kuvituskuva 1

Risto Pelkonen

arkkiatri

r.pelkonen@kolumbus.fi

Terveydenhuollon kehittäminen alkutekijöistä maailman kärkikastiin on itsenäisen Suomen menestystarina – vailla vertaa. Se on syntynyt sana sanalta, tieto tiedolta, pala palalta, kivi kiveltä hyvän tahdon jälkeen terveyden nimessä.

Puutteita on hyvässäkin palvelujärjestelmässä. Huonosti taitaa käydä soteksi kutsutussa suurremontissa. Kun lääkintätaidon ja sosiaalitoimen, terveyden ja talouden asiantuntijoiden ääntä ei kuunnella, vallan ottavat poliittiset intohimot ja markkinavoimat, kilpailun ja vapaan valinnan ihmeen tekijät. Tuskin koskaan terveydenhuollon kenttä on ollut yhtä suuressa myllerryksessä kuin nyt. Äly hoi, älä jätä.

Kaikki alkaa olla teknisesti mahdollista, mutta kaikki ei ole tarpeellista.

Olipa tuleva toimintaympäristö millainen tahansa, lääkäri on aina lääkäri: parantaja, kanssakulkija ja toivon kantaja. Immanuel Ilmonin sanoin "totuuden tulkki kaikessa, mikä koskee ihmiskunnan hyvää ja ihmisten oikeuksia". Paljon sanottu, paljon annettu, paljon vaadittu. Totta joka sana. Täydellisyyttä ei tavoitella. Luovuus ja avarat ajatukset asuvat keskeneräisyydessä. Toivo on tiedossa ja tieteessä, työn ilo osaamisessa, osaaminen omissa käsissä. Hyvä ammatillinen elämä versoo yhdessä tekemisestä.

Lain mukaan lääkäri on ainoa ammattihenkilö hammaslääkärin lisäksi, jolla on oikeus tehdä ihmiselle diagnoosi. Osaaminen ja riippumattomuus, eettiset periaatteet ja kyky huolehtia ammattitaidosta ovat lääkärin työn uskottavuuden perusta. Hoidon hyötyjen ja haittojen arvioiminen, hoitotulosten ja rekisteritietojen keskinäinen vertailu ovat laadun tae. Kaikki alkaa nyt olla teknisesti mahdollista, mutta kaikki ei ole tarpeellista. Valintoja on tehtävä kaikilla tasoilla – tieteen, talouden ja moraalin. Väistä siis viisaasti turha ja tarpeeton. Siksi kysyn, pitäisikö syvällinen priorisointikeskustelu aloittaa uudestaan. PALKO on hyvä väline, mutta tehtävä toinen.

Jatkuvasti kasvavan tietotulvan mukana pysyminen ja nopeasti kehittyvän teknologian hallinta asettavat suuret vaatimukset elinikäiselle oppimiselle. Miten ihmisen molekyyligeneettinen ainutlaatuisuus ja kansalaisten omat terveystiedot sovitetaan yksilöllistettyyn hoitoon? Lääkärijärjestöjen yhteinen Pro Medico Taitoni.fi-palveluineen on oiva keino ammatillisen kehittymisen seuraamiseksi, mutta vain pieni joukko käyttää palvelua. Ellei tässä edistytä, edessä on työläs ja kallis resertifikaatiopakko.

Hyvin paljon meistä itsestämme riippuu, miten tästä murroksesta selvitään. Kollegiaalisuudeksi kutsuttu reilu työtoveruus on professionaalisuuden vahva perusta. Se on ammatillista sivistystä, erilaisuudesta kumpuavaa yhteisyyttä ja keskinäistä kunnioitusta. Yksituumaisuus ei tarkoita yksimielisyyttä. Jos kaikki ovat samaa mieltä, kukaan ei ole mitään mieltä. Totuus versoo oman työn kriittisessä arvioinnissa ja sivistyneessä väittelyssä tieteellisin argumentein. Itseriittoinen irtiotto ja herjaaminen eivät edistä asiaa, vaan vahingoittavat kaikkia. Hymyilevän Apollon sanoin "ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista". Aina on joku eksyksissä.

Lääkäri ei voi yksin pelastaa maailmaa, mutta väärän tiedon voi kumota, totuudessa pysyä ja tutkittua tietoa puolustaa. Esimerkkiä näyttää ja asiantuntijan arvovaltaa käyttää. Yhdessä.

Hyvät kanssakulkijat, tuikkikoon alkava vuosi valoa ja toivon kipinöitä, työn iloa ja onnistumisen riemua keskinäisen ymmärryksen ja hyvän toveruuden hengessä.

Lisää aiheesta

Monikanavarahoitusta yksinkertaistetaan ja asiakasmaksuja uudistetaan
Geriatrit kokosivat sote-huolia
THL: Sote-keskusten korvausmalli huomioisi asiakkaiden väliset erot

Kirjoittajat
Risto Pelkonen
arkkiatri
r.pelkonen@kolumbus.fi

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.