Sisällysluettelo

Lääkärilehti 38 / 2016

Pääkirjoitus

Sivu

Ledare

Sivu

Tiedepääkirjoitus

Sivu

Ajankohtaista

Sivu

Keskustelua

Sivu

Näkökulma

Sivu

Lääketieteen maailmasta

Sivu

Katsausartikkeli

Sivu
Aikuisen ADHD:n tunnistaminen ja merkitys
Armi Saari, Markku Sainio, Sami Leppämäki

2331 - 2336

Mitä aikuispotilaan positiivinen veriviljelyvastaus tarkoittaa?
Reetta Huttunen, Jaana Syrjänen, Janne Aittoniemi, Tapio Seiskari, Risto Vuento

2339 - 2346

Terveydenhuoltoartikkeli

Sivu
Potilaiden tyytyväisyys terveysasemien palveluihin
Tuulikki Vehko, Anna-Mari Aalto, Salla Sainio, Timo Sinervo

2348 - 2356

Väitös

Sivu

Ilman ajanvarausta

Sivu
Mikä aiheutti hengenahdistuksen ja kylmän hien?
Tuomas Koskinen, Jorma Hannukainen, Ville Värelä

2358 - 2360

Raportit ja käytännöt

Sivu
Radiologisten tutkimusten luokittelulle on monta käyttötarkoitusta
Eero Ilkko, Jukka Lehtovirta, Arja Uusitalo, Martti Virtanen, Marianne Eronen, Terhi Putaansuu, Kauko Hartikainen, Veikko Kähärä, Erkki Svedström

2361 - 2362

Edunvalvoja

Sivu

Liitto toimii

Sivu

Jäsenistö

Sivu

In memoriam

Sivu

Kolumni

Sivu