1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin
Ajan­kohtai­sta

Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin

Selvittelyssä on HUS:n poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamista koskeva ohjeistus.

Apulaisoikeusasiamies puuttui HUS:n ohjeisiin Kuva 1 / 1

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta.

Hän toteaa, että HUS:n verkkosivujen asiakkaille tarkoitetut potilasmaksuja koskevat sivut eivät näytä sisältävän tietoa maksujen huojentamisesta tai perinnästä luopumisen mahdollisuudesta.

Pölönen pyysi HUS:a selvittämään ja ilmoittamaan hänelle elokuun loppuun mennessä, miten asiakkaille tiedotetaan asiakasmaksulain mukaisista huojennus- ja perinnästä luopumismenettelyistä.

Potilasmaksuilla voi olla merkittävä vaikutus haavoittuvassa asemassa olevien ylivelkaantumiselle. Tiedonsaanti asiakasmaksujen laskutuksesta ja perinnästä sekä huojennusmahdollisuudesta ja menettelystä sen saamiseksi koetaan kuitenkin puutteelliseksi.

Asia tuli esille asiakkaan kantelussa

Asia tuli esille kantelussa, jossa asiakas oli pyytänyt HUS:lta huojennusta ja perinnän keskeyttämistä vedoten pieniin eläketuloihinsa.

Kirjeen käsittelyssä asiakas ohjeistettiin kääntymään perintäyhtiön puoleen ilman, että pyyntöä olisi käsitelty HUS:n sisäisten ohjeiden mukaisessa huojennushakemusmenettelyssä.

Lue myös

Asiakkaan vaadittua uudelleen huojennusta hakemus oli hylätty, vaikkakin hänelle oli myönnetty maksuaikaa ja täytäntöönpanon lykkäystä. Tässäkään päätöksessä ei otettu kantaan huojennuksen tai täytäntöönpanosta luopumisen edellytysten täyttymiseen.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että päätös olisi tullut perustella tapauksen yksittäisten olosuhteiden perusteella ja päätöksestä olisi tullut ilmetä, millä edellytyksellä huojennus tai perinnästä luopuminen on mahdollista ja täyttyivätkö nämä edellytykset.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Heli Väyrynen

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Kuuluthan työttömyyskassaan?

Vuoden 2002 jälkeen liitto ei ole voinut automaattisesti liittää jäseniään työttömyyskassaan, vaan jäsenen tulee itse liittyä kassan nettisivuilla.

Näkökulma
Hoivakriisi lisää päivystysten kuormaa

Hoivapalvelujen laadun vaihtelu ja henkilöstön puutteellinen sairaanhoidollinen osaaminen on lisännyt ensihoito- ja päivystyspalvelujen kysyntää merkittävästi.

Ajassa
Esperi Care lopettaa Ulrika-kodin toiminnan

Valvira keskeytti Ulrika-kodin toiminnan viime tammikuussa toiminnassa havaittujen epäkohtien vuoksi.

Liitossa
Lääkärit hyödyntävät niukasti potilaiden mittaamaa terveystietoa

Tiedon ­pirstaleisuus ja kiireen tuntu vastaanotolla estävät käyttöä.

Ajassa
Sovellus auttaa saamaan unen

Mobiililaitteella suoritettava terapiaohjelma tuo apua entistä useamman uniongelmiin.

Ajassa
Räväkkä mainoskampanja tuotti tulosta

Eksote sai lisää lääkäreitä.