Ajan­kohtai­sta 35/1995 vsk 50 s. 3835

Suomalaisten asenteet mikrobi-lääkkeiden käyttöön asialliset

Suomalaiset näyttävät omaksuneen hyvin tiedot mikrobilääkkeiden tehosta ja tarpeellisuudesta. Lääkelaitoksen lääkeinformaatioyksikön ja Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen haastattelututkimuksessa 76 % vastaajista tiesi mikrobilääkkeiden tehoavan vain bakteerin aiheuttamiin tulehduksiin eikä niiden oletettu esimerkiksi nopeuttavan tavallisen flunssan paranemista. 96 % vastaajista piti tärkeänä, että määrätty lääkekuuri syödään loppuun. Puhelinhaastatteluun osallistui 1 000 aikuista suomalaista eri puolilta maata.

Kaksi kolmasosaa vastanneista oli sitä mieltä, että mikrobilääkereseptin saa lääkäriltä helposti, ja vain 6 % katsoi, että lääkärit määräävät aikuisille liian vähän mikrobilääkkeitä. Kuitenkin vastaajat yleensä luottivat siihen, että lääkärin määräämä lääkehoito on tarpeellinen. Eniten kritiikkiä esitettiin lääkärin kiireisyydestä ja lääkityksen määräämisestä silmämääräisen tutkimuksen perusteella. Vain noin 12 % vastanneista halusi mikrobilääkkeitä käsikauppaan, useimmat pitivät diagnosointia ja oikean lääkkeen valintaa maallikolle liian vaikeana.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030