Ajan­kohtai­sta 34/1994 vsk 49 s. 3595

Syklodekstriinit parantavat lääkkeiden ominaisuuksia

Monia lääkkeiden keskeisiä ominaisuuksia voitaneen tulevaisuudessa parantaa ns. syklodekstriiniteknologialla. Syklodekstriineillä voidaan vaikuttaa lääkeaineen vesiliukoisuuteen ja liukenemisnopeuteen, lisätä imeytymistä, vähentää sivuvaikutuksia ja parantaa säilyvyyttä.

Syklodekstriinit ovat toisiinsa liittyneistä glukoosimolekyyleistä muodostuneita rengasrakenteisia yhdisteitä. Renkaan sisälle jää tyhjä onkalo, johon lääkeaine hakeutuu. Näin muodostuu syklodekstriini-lääkeainekompleksi, jonka ominaisuuksia voidaan hyödyntää lääkkeitä kehiteltäessä.

- Tyypillinen syklodekstriiniteknologian sovelluskohde on huonosti veteen liukeneva, mutta sinänsä käyttökelpoinen lääkeaine. Syklodekstriinien avulla lääkeaineen liukeneminen ruuansulatuskanavassa tai esim. silmän pinnalla nopeutuu. Niillä tulee olemaan merkittävä rooli myös useiden huonosti veteen liukenevien syöpä- ja tulehduslääkkeiden eteenpäin kehittelyssä, arvioi farmasian tohtori Tomi Järvinen. Järvinen tutkii syklodekstriinejä Kuopion yliopiston farmaseuttisen kemian laitoksella. Hän on alan arvostetuimman, Albert Wuokon nimeä kantavan, tunnustuspalkinnon tämänvuotinen saaja.

Lue myös

Syklodekstriinit lisäävät Järvisen mukaan myös lääkkeiden käyttömukavuutta. Ne tavallaan "kapseloivat" lääkeaineen ja vähentävät siten aineen ja solukalvon suoraa kontaktia. Tällöin erityisesti paikallisesti annosteltavien lääkkeiden aiheuttama ärsytys silmässä, iholla tai lihaksessa vähenee. Myös esimerkiksi lastenlääkkeiden epämiellyttävään makuun tai hajuun voidaan yhdisteillä vaikuttaa, samoin lääkkeiden säilyvyyteen.

Suomessa ei toistaiseksi ole markkinoilla yhtään syklodekstriinejä hyödyntävää lääkettä. Niitä myydään mm. Japanissa ja Argentiinassa sekä muutamassa Euroopan maassa. Tomi Järvisen arvion mukaan ensimmäinen teknologiaa hyödyntävä lääke saadaan Suomessa markkinoille kolmen-viiden vuoden kuluessa. (Kirsi-Marja Peräkylä)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030