Ajan­kohtai­sta 36/1994 vsk 49 s. 3852

Teknologian arviointiyksikkö STAKESiin

Useissa mietinnöissä ja julkilausumissa - viimeksi priorisointiryhmän raportissa - tärkeäksi todettu terveydenhuollon teknologian arvioinnin kansallisen organisaation perustaminen on liikahtanut eteenpäin. Ensi vuoden alusta STAKESissa aloittaa projektiluonteinen teknologian arviointiyksikkö. Yksikön johtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori, dosentti Pekka Karp. Hänen apunaan toimii kehittämispäällikkö, FK Virpi Räisänen. Lisäksi yksikköön tuovat terveystaloustieteen ja terveydenhuollon asiantuntemusta apulaisprofessori, VTT Harri Sintonen ja ylilääkäri, dosentti Martti Kekomäki.

Terveydenhuollon menetelmien ja käytäntöjen vaikutusten, vaikuttavuuden, kustannusten, turvallisuuden sekä yhteiskunnallisten seurausten tutkimiseen, teknologian arviointiin, on monissa länsimaissa itsenäinen ja riippumaton organisaatio, jonka rahoituksesta vastaa valtio. Ruotsissa vuodesta 1987 toiminut Statens Beredning för Utvärdering av medicins metodik, SBU, on tuottanut mm. suositukset kohtuullisen lievän verenpaineen hoidosta ja selkäsairauksien hoidosta.

Lue myös

Suomessa teknologian arviointikeskusta on pohdittu pitkään, mutta toimintayksikön sijoitus ja rahoitus ovat olleet ratkaisematta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa suunnitelmassa vuosille 1995-98 todetaan vastuun laadunvarmennuksen kehittämisestä ja teknologian arvioinnista kuuluvan STAKESille. Sen mahdollisuudet kehittyä valtakunnalliseksi arviointikeskukseksi selvitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Rahoitukseen kaavaillaan osallistuvan myös sairaanhoitopiirien.

STAKESin projektin ensimmäisen vuoden tavoite on toimintastrategian luominen ja sen perusteella suunnitellaan työn jatko. Terveydenhuollon teknologian arvioinnille perustetaan neuvottelukunta ja mahdollisesti myös asiantuntijaryhmä, joka antaa toimeksiantoja arviointitehtävistä. Tilauksia voivat tehdä esimerkiksi kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tarkoitus on myös hyödyntää muiden maiden arviointiaineistoja.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030