Ajan­kohtai­sta 8/1996 vsk 51 s. 823

Veteraaneille terveysopas

Turun sotaveteraanit ry:n lääkärikollegion toimittama Veteraanin terveysopas antaa tietoa muun muassa vanhenemisesta: normaaleista ikääntymismuutoksista ja sairauksien oireista. Lääketehdas Leiras on kustantanut oppaan ja lahjoittanut ensimmäisen painoksen Turun sotaveteraanit ry:lle.

Vanheneminen onkin oppaan koko kohderyhmää koskettava aihe. Nuorimmatkin noin 200 000 elossa olevasta sotaveteraanista alkavat jo olla 70 vuotta täyttäneitä. Heidän tavallisimmat sairautensa ovat professorien Ilmari Ruikka ja Tuomas Peltonen pari vuotta sitten Turun sotaveteraaneille tekemän kyselyn mukaan samoja kuin yleensä kyseisessä ikäluokassa. Sotainvalideilla, joita on elossa noin 34 000, on lisäksi kestettävänään vammoista aiheutuvat vaivat.

Veteraanin terveysopas on tarkoitettu kaikille Suomen veteraaneille, ja sitä saa tilata Turun sotaveteraanit ry:ltä, Läntinenkatu 37 a, 20100 Turku; puh. (921) 2516 870, fax (921) 2504 542.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030