1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkepäänsärky – vieroitus vai estolääkitys?
Tiede­pääkirjoitus 43-44/2020 vsk 75 s. 2257

Lääkepäänsärky – vieroitus vai estolääkitys?

Kuvituskuva 1

Lääkepäänsärky on paradoksaalinen ilmiö, jossa liiallinen kipu- ja kohtauslääkkeiden käyttö johtaa päänsärkyongelman vaikeutumiseen. Sen ajatellaan olevan merkittävin yksittäinen ulkoinen syy migreenin kroonistumiseen (11 Diener HC, Holle D, Solbach K, Gaul C. Medication-overuse headache: Risk factors, pathophysiology and management. Nature Rev Neurol 2016;12:575–83.). Lääkepäänsärky ei ole mikään harvinaisuus, sillä sen esiintyvyys on väestötasolla maailmanlaajuisesti 1–2 %.

Lääkepäänsäryn ehkäiseminen on mielekkäämpää kuin jo syntyneen vahingon hoito. Sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten tietoisuuden lisääminen on keskeistä. Lääkepäänsärkypotilaiden hoidossa jo pelkän ilmiöstä kertomisen on osoitettu vähentävän päänsäryn määrää (22 Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JŠ, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: A double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86:505–12.).

Jo pelkän ilmiöstä kertomisen on osoitettu vähentävän lääkepäänsäryn määrää.

Hoitokäytännöt ovat vaihdelleet, mutta hoidon kulmakivenä on perinteisesti 1–2 kuukauden kohtauslääkevieroitus (11 Diener HC, Holle D, Solbach K, Gaul C. Medication-overuse headache: Risk factors, pathophysiology and management. Nature Rev Neurol 2016;12:575–83.). Kiistanalaista on, tulisiko migreenin estolääkitys aloittaa samalla vai vasta vieroituksen jälkeen, jolloin päänsärkyjen luonne ja aktiivisuus voisi olla selkeämmin tiedossa. Ymmärrettävästi suurin osa potilaista kokee pelkän ajatuksenkin elämästä ilman kohtauslääkeitä tuskalliseksi – varsinkin jos tilalle ei voi tarjota muuta kuin lupauksen mahdollisesti paremmasta voinnista jatkossa. Monet potilaat kokevat myös huonoa omatuntoa kyvyttömyydestään rajoittaa kohtauslääkkeiden käyttöä.

Migreenin estoon perinteisesti käytettyjen epäspesifisten estolääkitysten on ajateltu olevan teholtaan vaatimattomia komplisoituneissa tilanteissa. Sen sijaan uusien CGRP-vasta-aineiden (33 Tepper SJ, Diener HC, Ashina M ym. Erenumab in chronic migraine with medication overuse: Subgroup analysis of a randomized trial. Neurology, verkossa 2019;92(20):e2309-e2320. doi: 10.1212/WNL.0000000000007497,44 Scheffler A, Messel O, Wurthmann S ym. Erenumab in highly therapy-refractory migraine patients: First German real-world evidence. J Headache Pain 2020;21:84.) ja botuliinitoksiinin on osoitettu tehoavan myös lääkepäänsäryn kroonistamaan migreeniin (55 Silberstein SD, Blumenfeld AM, Cady RK ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: PREEMPT 24-week pooled subgroup analysis of patients who had acute headache medication overuse at baseline. J Neurol Sci 2013;331:48–56.).

Lue myös

Tuore tanskalaistutkimus tuo lisävaloa erilaisten lähestymistapojen vaikutuksista (66 Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M ym. Comparison of 3 treatment strategies for medication overuse headache: A randomized clinical trial. JAMA Neurol, verkossa ensin 26.5.2020. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1179). Lähes päivittäisestä päänsärystä kärsivät lääkepäänsärkypotilaat arvottiin kolmeen hoitoryhmään. Hoitona oli joko 1) kahden kuukauden lääkevieroitus, 2) lääkevieroitus ja estolääkityksen aloitus tai 3) estolääkityksen aloitus ja lääkepäänsärystä lyhyesti kertominen. Kaikissa ryhmissä päänsärkytilanne oli kuuden kuukauden kohdalla huomattavasti parempi kuin lähtötilanteessa. Hoitoryhmien väliset erot olivat vähäisiä, mutta tutkijoidenkin yllätykseksi eniten kohentumista tapahtui estolääkityksen ja vieroituksen yhdistelmällä ja vähiten pelkällä vieroituksella. Kohtauslääkkeiden käyttö väheni lyhyellä aikavälillä eniten lääkevieroitusryhmissä, mutta kuuden kuukauden kohdalla kolmen hoitoryhmän välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.

Huomionarvoista on se, että pelkkä estolääkityksen aloittaminen ei johtanut ainakaan huonompaan lopputulokseen kuin potilaalle usein hyvin epämiellyttävä lääkevieroitus. Lisäksi on huomattava, että tutkimuksessa estolääkityksinä käytettiin nyt jo hieman vanhanaikaisilta tuntuvia epäspesifisiä valmisteita. Oletettavasti estolääkeryhmän hoitotulokset paranisivat entisestään nyt CGRP-vasta-aineiden aikakaudella.

On varmasti edelleen tilanteita, joissa huolellisesti suunniteltu ja ajoitettu lääkevieroitus on paikallaan, mutta uusien tulosten valossa estolääkitys on syytä aloittaa ilman viivettä lääkepäänsärkyä hoidettaessa. Toisaalta aiempaa useammin ensimmäisenä kokeiltava hoitostrategia voisi sittenkin olla pelkkä migreenin estolääkityksen optimoiminen ja kohtauslääkkeiden liikakäytön ongelmista kertominen, jolloin potilaat säästyisivät usein viikoiksi kipuja lisäävältä ja toimintakykyä heikentävältä vieroitukselta.

Kirjoittajat
Ville Artto
dosentti, neurologian erikoislääkäri
HUS, Neurokeskus, neurologia
Sidonnaisuudet

Ville Artto: Asiantuntijalausunto (Teva), luentopalkkiot (Novartis, Teva), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Teva), matka-, majoitus- ja kokouskulut (Merck, Sanofi, Teva).

Kirjallisuutta
1
Diener HC, Holle D, Solbach K, Gaul C. Medication-overuse headache: Risk factors, pathophysiology and management. Nature Rev Neurol 2016;12:575–83.
2
Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, Benth JŠ, Russell MB, Lundqvist C. Brief intervention for medication-overuse headache in primary care. The BIMOH study: A double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015;86:505–12.
3
Tepper SJ, Diener HC, Ashina M ym. Erenumab in chronic migraine with medication overuse: Subgroup analysis of a randomized trial. Neurology, verkossa 2019;92(20):e2309-e2320. doi: 10.1212/WNL.0000000000007497
4
Scheffler A, Messel O, Wurthmann S ym. Erenumab in highly therapy-refractory migraine patients: First German real-world evidence. J Headache Pain 2020;21:84.
5
Silberstein SD, Blumenfeld AM, Cady RK ym. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: PREEMPT 24-week pooled subgroup analysis of patients who had acute headache medication overuse at baseline. J Neurol Sci 2013;331:48–56.
6
Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M ym. Comparison of 3 treatment strategies for medication overuse headache: A randomized clinical trial. JAMA Neurol, verkossa ensin 26.5.2020. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1179

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Koronatilanne on erittäin vakava"

Alle puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää.

Ajassa
Vuoden yleislääkäriksi valittiin Marita Räsänen

Suomen yleislääkärit GPF ry palkitsee vuosittain Vuoden yleislääkärin, jota kollegat ovat ehdottaneet.

Ajassa
”Kevään koronatilanne toistuu muutamassa viikossa”

Olemme seuraavien 4–6 viikon aikana varmaankin samassa tai ehkä pahemmassa tilanteessa kuin keväällä, arvioi toimialajohtaja, professori Ville Pettilä HUS:sta.

Kolumni
Hoitosuhteet vankipotilaiden kanssa

Tärkeää on ollut yhteisön kyky monen eri ­tason keskusteluun, kirjoittaa Hannu Lauerma.

Ajassa
Toisiolaki torppasi tutkimusta

Toisiolain piti helpottaa rekisteritutkimusta, mutta nyt jopa potilasturvallisuus voi olla uhattuna.

Pääkirjoitus
Virtuaaliset Lääkäripäivät – etänä lähelläsi

Lääkäripäivien 2021 teema on Terve vai sairas?