1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Raudanpuutteen syy on aina selvitettävä
Tiede­pääkirjoitus 37/2016 vsk 71 s. 2235

Raudanpuutteen syy on aina selvitettävä

Kuvituskuva 1

Freja Ebeling

LKT, sisätautiopin dosentti, osastonylilääkäri,

HUS Syöpäkeskus, hematologian klinikka

freja.ebeling@hus.fi

Yksi perusverenkuvassa usein mietityttävistä löydöksistä on mikrosytoosi (11 DeLoughery TG. Microcytic anemia. N Engl J Med 2014;371:1324–31.), ja silloin on pohdittava, onko kyseessä raudanpuute ja onko rautalääkitys tarpeen. Tätä kysymystä pohditaan tässä Lääkärilehden numerossa anemian, munuaisten vajaatoiminnan, tulehduksellisten suolistosairauksien, reumasairauksien sekä iäkkään potilaan näkökulmista.

Rauta on elimistölle välttämätön. Toisaalta liiallinen rauta elimistössä on haitallista, eikä esimerkiksi talassemiapotilaan mikrosytoosiin pidä antaa rautahoitoa, ellei ole osoitettu samanaikaista raudanpuutetta. Rautastatuksen arvioimiseksi tarvitaan muitakin mittareita kuin hemoglobiinilukema ja punasolujen keskitilavuus. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi plasman transferriinin rautasaturaatio, transferriinireseptori (TfR) ja ferritiini (22 Lopez A, Cacoub P, MacDougall IC ym. Iron deficiency anemia. Lancet 2016;387:907–16.).

Raudalle saattaa myös olla tulossa uusia käyttöaiheita.

Raudanpuutteen syy on aina selvitettävä (s. 2251–4) (33 Sinisalo M, Collin P. Raudanpuute­anemian syyt ja diagnostiikka. Suom Lääkäril 2016;71:2251–4.). Tavallisimmat syyt ovat imeytymishäiriö ja ruoansulatuskanavan verenvuodot. Elimistön kokonaisrautamäärän ollessa normaali voi matalan hemoglobiinitason syy olla raudan käyttöhäiriö, joka aiheuttaa tulehdusanemiaa eli kroonisen taudin anemiaa. Siihen viittaa ja raudanpuutetta vastaan puhuu mikrosytoosin ja pienentyneen transferriinisaturaation yhteydessä korkeahko plasman ferritiinitaso ja se, ettei TfR-taso ole suurentunut.

Tulehduksellisten suolitautien anemiassa on yleisimmin kyseessä absoluuttinen raudanpuute, mutta usein myös raudan käyttöhäiriö (s. 2261–4) (44 Haapamäki J. Anemia ja raudanpuute tulehduksellisissa suolistosai­rauksissa. Suom Lääkäril 2016;71:2261–4.). Rautakorvaus voi olla parempi antaa suoneen, jos tulehtunut suoli ei siedä tablettimuotoisia valmisteita.

Kroonista munuaistautia sairastavienkin anemian taustalla voi olla sekä absoluuttinen että toiminnallinen raudanpuute sen ohella, että toimivan munuaiskudoksen väheneminen pienentää erytropoietiinin tuotantoa (s. 2265–8) (55 Mäkelä S, Saha H. Raudanpuute kroonisessa munuaistaudissa. Suom Lääkäril 2016;71:2265–8.). Raudan anto suoneen voi korjata hemoglobiinitasoa, vaikka absoluuttista raudanpuutetta ei olisikaan, ja se on olennainen EPO-hoidon vasteen varmistamiseksi.

Myös reumasairauksiin liittyvä anemia on tyypillisesti sekä raudankäyttöhäiriön että maha-suolikanavan vuodoista johtuvan raudanpuutteen aiheuttamaa (s. 2269–74) (66 Pettersson T. Reumasairauksiin liittyvä anemia ja raudanpuute. Suom Lääkäril 2016;71:2269–74.). Tulehdusanemia lievittyy reumasairautta rauhoittavalla hoidolla, mutta itsepintaisissa tapauksissa voidaan lievitystä saada antamalla rautaa suoneen.

Anemian vaikutukset elämänlaatuun korostuvat vanhuksilla (s. 2257–60) (77 Koskela K, Wuorela M. Vanhuksen raudanpuuteanemia. Suom Lääkäril 2016;71:2257–60.), ja heille sen diagnosointi on vähintään yhtä merkityksellistä kuin nuoremmille. Vanhuksen raudanpuutteen ensisijaisena syynä on pidettävä ruoansulatuskanavan verenvuotoa. Endoskopia tai kuvantamistutkimukset ovat perusteltuja, jos potilas on niin hyväkuntoinen, että niissä mahdollisesti löytyvä kasvain voidaan leikata. Vanhuksen anemia on tyypillisesti monitekijäinen, ja myös kokonaislääkityksen arviointi on tarpeen.

Lue myös

Raudanpuute voidaan yleisesti kroonisessa inflammaatiossa katsoa riittävällä varmuudella poissuljetuksi vasta ferritiinitason ylittäessä 100 µg/l. Ferritiinin ohella plasman transferriinireseptori TfR on hyvä, mutta toistaiseksi liian vähän käytetty työkalu, sillä sen pitoisuus on suurentunut raudanpuutteessa tulehduksesta riippumatta (22 Lopez A, Cacoub P, MacDougall IC ym. Iron deficiency anemia. Lancet 2016;387:907–16.). On kuitenkin muistettava, että TfR-pitoisuus suurenee yleisesti erytropoieesin vilkastumistilanteissa, kuten hemolyysissä.

Raudanpuuteanemian hoitoa on tärkeää jatkaa hemoglobiinitason korjautumisen jälkeen kolmen kuukauden ajan rautavarastojen täyttämiseksi. Vaste voi olla jopa parempi, kun rautaa annetaan suun kautta totuttua pienemmin ja paremmin siedetyin 40–80 mg:n annoksin kerran päivässä (88 Rimon E, Kagansky N, Kagansky M ym. Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians. Am J Med 2005;118:1142–7.,99 Moretti D, Goede JS, Zeder C ym. Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women. Blood 2015;126:1981–9.). Nykyiset suoneen annettavat rautavalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Raudalle saattaa myös olla tulossa uusia käyttöaiheita; esimerkiksi sydämen vajaatoiminnassa raudanpuutteen korjaus anemiasta riippumatta on korjannut suoriutumista kävelytestissä (1010 Cooper TJ, Anker SD, Comin-Colet J ym. Relation of longitudinal changes in quality of life assessments to changes in functional capacity in patients with heart failure with and without anemia. Am J Cardiol 2016;117:1482–7.).

Kirjoittajat
Freja Ebeling
LKT, sisätautiopin dosentti, osastonylilääkäri,
HUS Syöpäkeskus, hematologian klinikka
freja.ebeling@hus.fi
Kirjallisuutta
1
DeLoughery TG. Microcytic anemia. N Engl J Med 2014;371:1324–31.
2
Lopez A, Cacoub P, MacDougall IC ym. Iron deficiency anemia. Lancet 2016;387:907–16.
3
Sinisalo M, Collin P. Raudanpuute­anemian syyt ja diagnostiikka. Suom Lääkäril 2016;71:2251–4.
4
Haapamäki J. Anemia ja raudanpuute tulehduksellisissa suolistosai­rauksissa. Suom Lääkäril 2016;71:2261–4.
5
Mäkelä S, Saha H. Raudanpuute kroonisessa munuaistaudissa. Suom Lääkäril 2016;71:2265–8.
6
Pettersson T. Reumasairauksiin liittyvä anemia ja raudanpuute. Suom Lääkäril 2016;71:2269–74.
7
Koskela K, Wuorela M. Vanhuksen raudanpuuteanemia. Suom Lääkäril 2016;71:2257–60.
8
Rimon E, Kagansky N, Kagansky M ym. Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians. Am J Med 2005;118:1142–7.
9
Moretti D, Goede JS, Zeder C ym. Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women. Blood 2015;126:1981–9.
10
Cooper TJ, Anker SD, Comin-Colet J ym. Relation of longitudinal changes in quality of life assessments to changes in functional capacity in patients with heart failure with and without anemia. Am J Cardiol 2016;117:1482–7.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.