1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tavoitteena astman hallinta – mutta entä kun sitä ei saavuteta?
Tiede­pääkirjoitus 6/2018 vsk 73 s. 321 - 322

Tavoitteena astman hallinta – mutta entä kun sitä ei saavuteta?

Kuvituskuva 1

Terttu Harju

LT, dosentti, erikoislääkäri

OYS, medisiininen tulosalue, keuhkosairaudet ja MRC Oulu

Kuvituskuva 2

Maritta Kilpeläinen

LT, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, hallinnollinen osastonylilääkäri

TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue

   

Perusterveydenhuollolla on vahva rooli astman hoidossa ja seurannassa. Neljällä viidestä astmapotilaasta astma on hallinnassa, vaikeaa tai vaikeahoitoista astmaa sairastaa 4–10 % (ks. Kilpeläinen tässä numerossa, s. 359–64) (11 Kilpeläinen M. Vaikean astman hoito – milloin erikoissairaanhoitoon? Suom Lääkäril 2018;73:359–64.). Haasteellista on tavoittaa ja tunnistaa huonosti hallinnassa oleva astma: potilaat, joilla on oireita, pysyvä ilmatieahtauma tai pahenemisvaiheita. Huonosti hallinnassa olevaan astmaan liittyy sekä itse sairauden aiheuttamia riskejä että runsaan glukokortikoidihoidon haittoja.

Kun astmaa ei saada hallintaan, on syytä toimia viivyttelemättä. Ensinnäkin on tarkistettava, onko diagnoosi oikea tai onko astman rinnalla toinen sairaus. Oikea diagnoosi on avain onnistuneeseen hoitoon. Alle kouluikäisten lasten astmadiagnostiikan päävastuu on erikoissairaanhoidossa (ks. Mäkelä ym., s. 342–8) (22 Mäkelä M, Malmberg P, Pelkonen A. Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa. Suom Lääkäril 2018;73:342–8.). Kouluiästä alkaen potilaat kuuluvat perusterveydenhuoltoon, samoin kuin nuorten (ks. Dunder ym., s. 349–52) (33 Dunder T, Pelkonen A, Harju T. Nuoruusikäisen astmapotilaan erityishaasteet. Suom Lääkäril 2018;73:349–52.) ja aikuisten astman diagnostiikka ja hoito (ks. Pallasaho ym., s. 353–7) (44 Global Initiative for Asthma. 2017 GINA Report. Global strategy for asthma management and prevention. Box 1-3. Differential diagnosis of asthma in adults, adolescents and children 6–11 years. http://ginasthma.org/.

).

Vain otettu lääkitys auttaa, ja parhaiten tehoaa oikein otettu lääke.

Erotusdiagnostisesti olennaisia sairauksia voi esiintyä myös yhtaikaa astman kanssa lisäten hengitystieoireita. Osa näistä sairauksista on samoja kaikenikäisillä, kuten ylähengitystieperäinen krooninen yskä, mutta on myös eri ikäryhmille ominaisia tautitiloja. Lapsilla ja nuorilla on muistettava harvinaiset syyt, kuten primaarinen värekarvojen toimintahäiriö, kystinen fibroosi, bronkiektasiat ja vierasesine hengitysteissä, unohtamatta synnynnäistä sydänvikaa. Alfa-1-antitrypsiinin puutos, toiminnallinen äänihuulisalpaus ja hyperventilaatio-oireyhtymä on syytä muistaa, kun keuhko-oireisen lapsen tai nuoren oirekuvassa tai löydöksissä on astmasta poikkeavia piirteitä. Keski-iän jälkeen sydämen vajaatoiminta, lääkkeisiin liittyvä yskä, keuhkoahtaumatauti ja suurten hengitysteiden löystymisestä johtuva ahtautuminen uloshengityksessä laajentavat erotusdiagnostista kirjoa (5).

Toisaalta on selvitettävä, toteutuuko lääkehoito, toteutuuko se oikein ja onko hoito tehokas kyseiseen astman ilmiasuun. Astman lääkehoidon perusta on edelleen inhaloitava glukokortikoidi. Vain otettu lääkitys auttaa, ja parhaiten tehoaa oikein, kullekin laitteelle optimoidulla ja harjoitellulla inhalaatiotekniikalla otettu lääke. Ohjattu omahoito auttaa potilasta tehostamaan hoitoa oireiden lisääntyessä ja pahenemisvaiheessa. Aikuisen vaikean huonosti hallinnassa olevan astman kliinisen ja inflammatorisen ilmiasun mukaisessa lääkehoidossa erikoissairaanhoidon harkittaviksi kuuluvat biologiset lääkkeet, kuten anti-IgE- ja anti-IL-5-lääkkeet, samoin pitkäaikainen tablettikortisonihoito.

Lue myös

Lääkehoitoon sitoutumisessa on eri ikäryhmissä erilaisia haasteita. Lasten lääkehoidon toteutuminen on vanhempien vastuulla, mutta jo nuoret ottavat itsenäisesti lääkkeensä. Nuorten astmapotilaiden sitoutumista voidaan tukea esimerkiksi mobiilisovelluksin tuetulla hoidonohjauksella (33 Dunder T, Pelkonen A, Harju T. Nuoruusikäisen astmapotilaan erityishaasteet. Suom Lääkäril 2018;73:349–52.). Aikuisen huonosti hallinnassa olevan astman arvioinnissa ja seurannassa korostuvat astmaa pahentavat tekijät ja muut samanaikaiset sairaudet lääkityksineen (11 Kilpeläinen M. Vaikean astman hoito – milloin erikoissairaanhoitoon? Suom Lääkäril 2018;73:359–64.).

Perusterveydenhuollossa on tärkeää havaita huonosti hallinnassa oleva astma, varmistaa sitoutuminen hoitoon, selvittää liitännäissairaudet sekä kiinnittää huomiota tupakointiin, allergeeneihin ja ympäristön ärsykkeisiin. Erikoissairaanhoitoa on syytä konsultoida ajoissa. Potilailla tulee olla selkeä omahoito-ohjeistus ja matalan kynnyksen hoitotiimi, johon voi turvautua ongelmatilanteissa ja joka huolehtii hoidosta ja säännöllisestä seurannasta myös erikoissairaanhoidon konsultaation jälkeen.

› Lue artikkelit s. 1342–71.

Kirjoittajat
Terttu Harju
LT, dosentti, erikoislääkäri
OYS, medisiininen tulosalue, keuhkosairaudet ja MRC Oulu
Maritta Kilpeläinen
LT, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, hallinnollinen osastonylilääkäri
TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue
Sidonnaisuudet

Terttu Harju: Luentopalkkiot (Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, Duodecim, Filha, Mundipharma, Orion), matka-, majoitus- ja kokouskulut (Actelion, GSK, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Roche, Teva).

Maritta Kilpeläinen: Asiantuntijalausunto (Novartis), luentopalkkiot (Boehringer-Ingelheim, Leiras-Takeda, Novartis).

Kirjallisuutta
1
Kilpeläinen M. Vaikean astman hoito – milloin erikoissairaanhoitoon? Suom Lääkäril 2018;73:359–64.
2
Mäkelä M, Malmberg P, Pelkonen A. Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa. Suom Lääkäril 2018;73:342–8.
3
Dunder T, Pelkonen A, Harju T. Nuoruusikäisen astmapotilaan erityishaasteet. Suom Lääkäril 2018;73:349–52.
4
Global Initiative for Asthma. 2017 GINA Report. Global strategy for asthma management and prevention. Box 1-3. Differential diagnosis of asthma in adults, adolescents and children 6–11 years. http://ginasthma.org/.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.

Ajassa
Vaasa todistaa, että rajoitukset suitsivat koronaa

COVID-19-potilaiden hoito kehittyy hitaasti.

Ajassa
Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi Juha-Jaakko Sinikummun

Sinikummun johtama tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa innovatiivisia leikkausmenetelmiä lasten murtumiin.

Tieteessä
Ennenaikainen adrenarke yleisempi tytöillä kuin pojilla

Ero sukupuolten välillä johtuu todennäköisesti muun muassa tyttöjen suuremmasta kehon rasvapitoisuudesta.

Ajassa
Syövän hoitotulokset parantuivat Pohjoismaissa

Elossaololuvut etenkin rintasyövässä ja eturauhassyövässä ovat Suomessa Pohjoismaiden parhaimpia.