1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Perusterveydenhuoltoa vahvistettava hoitotakuulla
Pääkirjoitus 15-16/2019 vsk 74 s. 919

Perusterveydenhuoltoa vahvistettava hoitotakuulla

Kuvituskuva 1

Samuli Saarni

puheenjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

Toimivien peruspalvelujen merkitys sote-järjestelmän selkärankana on laajasti ymmärretty. Perusterveydenhuoltoa on yritetty pelastaa vuosia.

Tulos on päinvastainen. Avohoidon resursointi ei ole parantunut, vaan lääkärien painopiste on enenevästi siirtynyt erikoissairaanhoitoon: v. 2005–16 sairaalalääkärien määrä kasvoi 3 700:lla (21 %) ja terveyskeskuslääkärien 300:lla (9 %) (11 Lääkäriliitto. Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimukset 2005–2016 ja Lääkärit 2016. https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/).

Kuntapohjainen järjestelmä on pakotettava pelastamaan tärkein osansa.

Veronmaksajat ovat hylkäämässä järjestelmän: työterveyshuollon noin 2 miljoonan asiakkaan lisäksi jo 1,2 miljoonalla on yksityinen terveysvakuutus. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen jäi sote-uudistuksen alle.

Paradoksaalista on, että perusterveydenhuolto kaipaisi rakennetason sote-uudistusta, mutta ei enää voi odottaa sitä. On tehtävä rakenteista riippumattomia uudistuksia.

Kehityssuuntaa ei käännetä pienillä muutoksilla. Perusterveydenhuoltoon on säädettävä uusi hoitotakuu, joka pakottaa järjestämään perustason hoidon ihmisten tarpeiden mukaisesti. Kuntapohjainen järjestelmä on pakotettava pelastamaan tärkein osansa.

Lääkäriliitto katsoo, että toimivan perusterveydenhuollon hoitotakuun ydin on pääsy lääkärille viimeistään viidentenä arkipäivänä hoidon tarpeen arviosta (22 https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf). Tämä tulisi lisätä lakiin mahdollisimman nopeasti ja rakenneuudistuksia odottamatta.

Muutos olisi merkittävä. THL:n tilaston mukaan lokakuussa 2018 yli puolet potilaista joutui odottamaan pääsyä lääkärin vastaanotolle yli viikon, viidennes yli kuukauden ja vajaat 3 % yli kolme kuukautta (33 THL. Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa. Tilanne lokakuussa 2018. THL tilastoraportteja 42:2018. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137295/Tr42_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Hoitotakuun nykyinen raja on kolme kuukautta, mikä on täysin kohtuutonta.

Keskeistä on toteuttaa hoitotakuu oikein. Lääkärille on päästävä, jos tarve on todettu. Aika tulee antaa hoidon tarpeen arvion yhteydessä. Potilaan kanssa voidaan sopia viikkoa pidemmästäkin ajasta – moni asia voi odottaa. Lakiin on kirjattava selvä velvollisuus järjestää lääkärinaika esimerkiksi palvelusetelillä, jos terveyskeskus ei pysty aikaa antamaan. Lääkäriajan saatavuus oli valinnanvapauskokeiluissa keskeinen syy vaihtaa yksityiselle (44 STM. Valinnanvapauskokeilujen arviointi. Väliraportti Q4 2018 https://stm.fi/documents/1271139/5908537/Q4_Valinnanvapauskokeilun+arvioinnin+v%C3%A4liraportti_sote-keskus_11022019.pdf/d39016f5-0037-cac6-9de3-2494bdbae230/Q4_Valinnanvapauskokeilun+arvioinnin+v%C3%A4liraportti_sote-keskus_11022019.pdf.pdf).

Lue myös

Hoitotakuu pakottaa resursoimaan perusterveydenhuoltoa nykyistä paremmin. Suora kustannus on kuitenkin pieni. Vaalikentillä puhuttu tuhat lääkäriä tai 100 M€ on vain 0,5 % nykyisistä sote-menoista. Hoitotakuu tarvitaan, koska ei ole eduskunnan vallassa palkata lääkäreitä kuntiin. Toimiva perusterveydenhuolto vähentää kustannuksia muualla: päivystyskäynnit vähenevät ja hoito on oikealla tasolla. Nykyjärjestelmässä yritetään säästää hengiltä sen kustannusvaikuttavinta osaa.

Hoitotakuulta pitää odottaa syvällisempiäkin hyötyjä. Tavoitteena pitää olla asiakaslähtöisyys, ei käyntimäärien lisääminen. Lääkäriin pääsy on kuitenkin välttämätön keino, jolla asiakaslähtöisyyden ydin eli potilas–lääkärisuhde palautetaan keskiöön.

Hoitotakuun jälkeen potilaan kannattaa ottaa terveyskeskukseen yhteyttä, koska hoitoon pääsee. Terveyskeskuksen ei todennäköisesti kannata hoitaa kaikkia itse, mutta on tärkeää arvioida, kenet kannattaa hoitaa. Portinvartijuutta ei kannata yksityistää. Julkisen terveydenhuollon pitää kyetä ohjaamaan ihmiset oikeaan hoitopaikkaan. Siihen paras taho on kokenut ja pysyvä yleislääkäri.

Asiakaslähtöisyys on tärkeää elvytettäessä julkista perusterveydenhuoltoa. Syvällinen asiakaslähtöisyys syntyy potilaan ja lääkärin pitkäaikaisesta luottamussuhteesta. Se on perusterveydenhuollon arvopohjan ydintä ja pitää palauttaa arvoonsa.

Hoitotakuu ei korjaa kaikkia ongelmia eikä poista rakenneuudistuksen tarvetta. Mutta jos perusterveydenhuolto halutaan pelastaa, kehityksen suunta on käännettävä nopeasti.

Kirjoittajat
Samuli Saarni
puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
Kirjallisuutta
1
Lääkäriliitto. Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimukset 2005–2016 ja Lääkärit 2016. https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/
2
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf
3
THL. Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa. Tilanne lokakuussa 2018. THL tilastoraportteja 42:2018. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137295/Tr42_18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4
STM. Valinnanvapauskokeilujen arviointi. Väliraportti Q4 2018 https://stm.fi/documents/1271139/5908537/Q4_Valinnanvapauskokeilun+arvioinnin+v%C3%A4liraportti_sote-keskus_11022019.pdf/d39016f5-0037-cac6-9de3-2494bdbae230/Q4_Valinnanvapauskokeilun+arvioinnin+v%C3%A4liraportti_sote-keskus_11022019.pdf.pdf

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Muoviset lääkekipot vaihtuvat pahvisiin

– Tähän mennessä olemme saaneet yli 700 ideaa, joista reilut 50 on viety ratkaisuiksi käytäntöön, kertoo OYS:n ­innovaatiotoiminnan suunnittelija ja koordinaattori Pauliina Hyrkäs.

Ajassa
Petja Orre Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäriksi

Petja Orre on työskennellyt Keravan johtavana ylilääkärinä vuodesta 2018.

Ajassa
Vanhuksen kokema väkivalta voi paljastua päivystyksessä

Silmät ja korvat kannattaa pitää auki, jos epäilee vanhuksen kokeneen väkivaltaa tai kaltoinkohtelua, ylilääkäri Minna Pitkänen muistuttaa.

Ajassa
Kenelle suojavarusteet ovat tarpeen?

HUS:n ohjeet suoja­varusteiden käytöstä muuttuivat muutama viikko sitten.

Ajassa
Koronavirusepidemian hidastuminen jatkuu

Arvioitu tartuttavuusluku on 0,75–0,85, mikä tarkoittaa, että Suomessa epidemia on laskusuunnassa.

Ajassa
Kati Myllymäki: Meillä ei ole varaa hoitovelan kasvattamiseen

Akava on tehnyt ehdotukset jälleenrakennusvaiheen tervehdyttämistoimiksi.