1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tulevaisuuden päivystysmalleja rakennetaan nyt
Pääkirjoitus 41/2020 vsk 75 s. 2109

Tulevaisuuden päivystysmalleja rakennetaan nyt

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Päivystävän lääkärin työ poikkeaa useiden suomalaisten työntekijöiden tekemästä työstä. Se koostuu säännöllisen työajan lisäksi päivystyksestä, joka on säännönmukaista ylityötä ja virkavelvollisuus; yleensähän ylityö on vapaaehtoista ja siihen annetaan suostumus. Päivystystä tekevien lääkärien työmäärä on poikkeuksellisen suuri, työssäoloviikkoina keskimäärin noin 50 tuntia.

Tiedostimme koko viime neuvottelukierroksen ajan, että työaikalain implementoiminen lääkärisopimukseen on hankalaa. Jäsenistön toiveet olivat vastakkaisia ja vaikeasti yhteensovitettavia. Sopimukseen pyrittiin löytämään ratkaisuja, joiden avulla erikokoisten yksiköiden erilaisella intensiteetillä toimivat päivystykset voisivat toteutua. Keskittäminen on tehnyt useista päivystyksistä liian raskaita, ja tavoitteena oli saada niihin lisäresursseja.

Uusia malleja kehitellään monissa yksiköissä.

Lääkärisopimuksen soveltaminen on osoittautunut kuitenkin haasteelliseksi, eikä ratkaisujen löytämistä ole helpottanut sairaanhoitopiirien talouden kurjistuminen koronapandemian vuoksi. Keskustelu uusien päivystysmääräysten soveltamisesta käy kiivaana, kun olemassa olevien malleja yritetään mahduttaa sopimuksen kirjauksiin.

Lääkärisopimuksen kirjausten tavoitteena oli turvata mahdollisuus päivystämiseen, mutta myös miettiä uusia tapoja päivystyksen organisoimiseen. Uusia malleja kehitellään monissa yksiköissä ja niitä otetaan käyttöön lähikuukausina. Erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan kokeilla myös hieman Lääkärisopimuksesta poikkeavia malleja, jos sekä Lääkäriliitto että KT antavat suostumuksen. Ensimmäistä tällaista pilottia suunnitellaan jo.

Päivystyksen ja samalla päivystävän lääkärin työn tulevaisuutta tulee pohtia. Kuinka kauan lääkärikunta on valmis työskentelemään jatkuvasti enemmän kuin 40 viikkotuntia? Kuinka paljon tämä vaatisi lisäresursseja yksiköihin, jotta erityisosaajia on riittävästi paikalla virka-aikaan? Miten työ organisoidaan niin, että erikoistuvien lääkärien koulutus turvataan?

On myös tärkeää pohtia, mitkä ovat yötyön ja epäsäännöllisten päivystysrupeamien terveyshaitat. Hyvin vähän on keskusteltu päivystystyön vaikutuksesta lääkärien perhe- ja sosiaaliseen elämään. Vapaamuotoisessa päivystyksessä, jota tehdään Suomessa paljon, korostuu varallaolon vaikutus koko perheeseen.

Yksi Lääkäriliiton hallituksen elokuussa perustaman Päivystysryhmän (11 https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/liitto-perusti-paivystys-tyoryhman/) tehtävistä on pohtia päivystystyön järjestämisen muutostarpeita seuraavien 5–10 vuoden aikana. Työryhmä seuraa myös Lääkärisopimuksen soveltamista eri puolilla Suomea ja osallistuu erikoissairaanhoitoon suunnitellun työaikapilotin ideointiin ja seurantaan.

Lue myös

Työryhmässä on liiton hallituksen ja toimiston edustajien lisäksi seitsemän eri erikoisalojen edustajaa erikokoisista sairaaloista eri puolilta Suomea. Työryhmän jäseniltä löytyy valtava päivystyskokemus, ja jokainen heistä päivystää edelleen. Mukana on myös perusterveydenhuollon edustajia sekä vapaamuotoista päivystystä tekeviä, ja työryhmän jäsenillä on useita laajoja verkostoja apunaan. Näin pystymme kartoittamaan laajasti kentällä esiintyviä muutostarpeita ja -ehdotuksia sekä seuraavaa että tulevia neuvottelukierroksia ajatellen. Työryhmä toimii seuraavan neuvottelukierroksen taustaryhmänä.

Työryhmän raportoi työskentelystään ja kysyy jäsenten näkemyksiä työnsä edistyessä. Erityisesti uusien päivystysmallien esitteleminen laajasti on välttämätöntä, jotta niitä voidaan monistaa tai kehittää eteenpäin. Hyvä on saatava kiertoon.

Päivystystyöryhmä 2020–21: Tuula Rajaniemi (pj), Jaana Puhakka, Noora Ritamäki, Pirkka Pekkarinen, Anna Siitonen, Katriina Lähteenmäki, Jaana Pikkupeura, Terhi Savolainen, Sari Silventoinen, Matias Rantanen, Terhi Ahola ja Pasi Rinne sekä Lääkäriliiton toimistosta Jukka Vänskä, Heikki Pärnänen ja Laura Lindholm.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja, Päivystystyöryhmän 2020–21 puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
Kirjallisuutta
1
https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/liitto-perusti-paivystys-tyoryhman/

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Yksikin kysymys kertoo potilaan pärjäämisestä

Potilaan pärjäämisen tunnetta mittaavan PEI-mittarin osuvuus suomalaisessa terveyskeskusympäristössä on hyvä, ilmeni Elina Tolvasen väitöstutkimuksessa.

Tieteessä
Kuolleisuus väheni 15 prosenttia, kun ensihoitolääkäri osallistui vakavan aivovamman ensihoitoon

Väitöskirjan tehneen Toni Pakkasen mukaan ensihoitolääkärien antamalla hoidolla on myös merkittävä myönteinen kustannusvaikutus yhteiskunnalle.

Tieteessä
Endometrioosista laaja rekisteritutkimus

Tutkimuksen kohteena on 50 000 potilasta, kirjoittaa Yliopisto-lehti.

Ajassa
Metformiinivalmisteille vaatimus nitrosamiinitestauksesta

Euroopan lääkevirasto EMA ja kansalliset lääkeviranomaiset haluavat varmistaa potilasturvallisuuden varotoimenpiteenä.

Kommentti
Turmiolan Tommin kuurot korvat

Koronaviestinnässä olemme siirtyneet sota-ajan selkeydestä pitkittyvän kylmän sodan propagandaan, kirjoittaa Sally Järvelä.

Kolumni
Vanhuksen kuolema

Vuosi 2020 on tehnyt näkyväksi pari lausetta, jotka eivät millään jätä rauhaan, kirjoittaa Jani Kaaro.