1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusi valtuuskunta valitaan syksyllä – asetu ehdolle
Pääkirjoitus 22/2021 vsk 76 s. 1365

Uusi valtuuskunta valitaan syksyllä – asetu ehdolle

Kuvituskuva 1

Helena Nukari

Lääkäriliiton korkein päättävä elin, 60-jäseninen valtuuskunta, valitaan syksyllä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Uusi valtuuskunta kokoontuu ensimmäisen kerran joulukuussa, jolloin se asettaa liiton toimeenpanevana elimenä toimivan hallituksen. Hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa valtuuskunta valitsee vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Annetaan vahva mandaatti ­valtuuskunnalle äänestämällä ­syksyllä aktiivisesti.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa varsinaisiin kokouksiin ja tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Tehtävä on ohjata hallituksen toimintaa.

Ehdokasasettelu on käynnistynyt ja päättyy 20.8.2021 klo 15.00, johon mennessä ehdokasasiakirjojen on oltava vaalilautakunnalla.

Ehdokkaita oli viime vaalissa vuonna 2018 yhteensä 415. Nyt pyritään suurempaan määrään.

Tämän lehden liitteenä olevasta vaalioppaasta ja liiton verkkosivuilta löytyvät ohjeet sekä lomakkeet ehdokkaaksi asettumista varten. Vaaliasiakirjoja on yksinkertaistettu ja selkiytetty. Jokainen äänivaltainen jäsen voi ryhtyä ehdokkaaksi, eikä asettuminen vaadi erikseen asiamiestä.

Äänestysaika on 21.9.–5.10.2021. Äänestää voi, kuten viime vaalissa, joko sähköisesti tai postitse. Postitse lähetettyjen äänestyslippujen tulee olla liiton toimistossa 25.10.2021 klo 16.00 mennessä. Sähköinen äänestys loppuu samaan aikaan.

Äänestysaktiivisuus on ollut Lääkäriliitossa korkea vertailtuna muihin ammattiliittoihin. Vuonna 2012 se oli 47 prosenttia, vuonna 2015 puolestaan 48 prosenttia ja viime vaalissa vuonna 2018 erinomainen 53 prosenttia.

Yli 90 prosentin järjestäytymisaste ja hyvä äänestysaktiivisuus antavat luottamushenkilöille vahvan mandaatin toimia. Valtuuskunnassa kuuluu jäsenen ääni. Olemme vahva vaikuttaja ja nautimme suuren yleisön mielissä sekä muissa ammattijärjestöissä suurta arvostusta.

Vaaleihin tulee jälleen vaalikone. Se antaa ehdokkaille mahdollisuuden esittäytyä ja tuoda esiin näkemyksiään. Äänestäjää kone auttaa löytämään sopivan ehdokkaan.

Vaalilautakunta ja liiton toimiston väki edistävät vaalia tästä päivästä eteenpäin liiton tiedotuskanavilla. Vaalin edetessä äänestämisestä muistutetaan myös tekstiviestein.

Uudella valtuuskunnalla on edessään suuria asioita linjattavaksi ja päätettäväksi.

Virkaehtosopimus on umpeutumassa ja uuden neuvottelut ovat edessä. Mitkä tulevat olemaan päivystysratkaisut?

Lue myös

Mikäli sote toteutuu, suurimmalla osalla julkisen sektorin kollegoista työnantaja vaihtuu. Ansiotason kehitys on turvattava ja työhyvinvointi varmistettava. Yksityislääkärien asema on turvattava. Terveyspoliittiset linjanvedot ovat valtuuskunnan työssä keskeisessä asemassa.

Tule päättämään yhdessä tärkeistä asioista. Ryhdy ehdokkaaksi tai kysy kollegaa. Valtuuskunnassa yksittäinen jäsen pystyy oikeasti vaikuttamaan.

Ennen kaikkea valtuuskunnan jäsenellä on etuoikeus nähdä ja aistia, miten paljon meillä lääkäreillä on yhteistä. Toimimme yhdessä potilaan parhaaksi, pidämme huolta ammattitaidosta, eettiset ohjeet ohjaavat toimintaamme ja vaalimme kollegiaalisuutta. Lääkärimäärän kasvaessa näitä asioita on syytä pitää jatkuvasti esillä.

Yhtenäinen ja vahva liitto on koko jäsenkunnan liitto. Annetaan vahva mandaatti valtuuskunnalle. Äänestetään aktiivisesti syksyllä.

Kirjoittajat
Helena Nukari
vaalilautakunnan puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkärilehti Forum: Lihavuus on yhteiskunnallinen ongelma, mutta vastaanotolla lääkäri kohtaa yksilön

Pertti Mustajoki (oikealla) oli yksi Lääkärilehti Forumin puhujista tiistaina.

Ajassa
Pitkien sairauspäiväkausien tarkistamista tehostetaan työterveyshuollossa

Työkyvyn tarkistuspisteitä tulee lisää työterveyshuoltoon.

Ajassa
Nyt on pakko kysyä: Mitä jos Suomeen iskee suuronnettomuus, kun teho-osastot ovat täynnä koronapotilaita?

Tiedossa olisi ongelmia, jos suur­onnettomuus vaatisi useampia teho­hoidon potilaspaikkoja.

Tieteessä
Vaikean atooppisen ekseeman nykyhoito

Hoidossa ei pidä tyytyä riittämättömään vasteeseen.

Podcast
Lääkärilehti Podcast: Lasten astma

KeuhkoPodcastin tämänkertainen jakso jatkaa astman parissa, mutta nyt pureudutaan lasten ja nuorten astmaan.

Kommentti
Sirkutusta ja lomakkeita - tieto vaikuttavaksi ja hyötykäyttöön

Mitä enemmän tietoa saamme potilaasta, sitä paremmin pystymme hänen tarpeisiinsa vastaamaan, kirjoittaa Eija Kalso.