• Suomi tarvitsee yhteiskuntasopimuksen

  Hallitusohjelmassa mainittiin hallituksen halu kursia kasaan yhteiskuntasopimus, jossa Suomi ottaisi 5 %:n tuottavuusloikan. Lisäksi hallitus edellyttää ammattiyhdistysliikkeeltä maltillisia sopimusratkaisuja, joiden avulla kuromme kilpailukykyä 5 % paremmaksi. Kolmas samansuuruinen tehon lisä pyritään löytämään erilaisin pehmein keinoin. Tavoite on kova.

  Heikki Pälve

  Pääkirjoitus ‐ 14.8.2015 ‐ 33/2015 ‐ Kommentteja

 • Finland behöver ett samhällsfördrag

  Enligt regeringsprogrammet eftersträvar regeringen ett samhällsfördrag som ska möjliggöra ett fem procents produktivitetssprång. Av fackföreningarna förutsätts återhållsamma avtalslösningar som höjer landets konkurrenskraft med fem procent. En tredje lika stor effektivering ska uppnås med mjuka medel. Målet är ambitiöst.

  Heikki Pälve

  Pääkirjoitus ‐ 14.8.2015 ‐ 33/2015 ‐ Kommentteja

 • Mitä kuuluu, EBM?

  "Hoitosuosituksia ei olisi koskaan pitänyt ryhtyä kirjoittamaan. Olemme kasvattaneet lääkärisukupolven, joka pelkää poiketa niistä silloinkin, kun aihetta olisi". Nämä sanat lausui viime huhtikuussa Iona Heath, maailman ehkä tunnetuin yleislääkäri ja Britannian yleislääkäriyhdistyksen edellinen puheenjohtaja vuotuisessa Evidence Live -konferenssissa. Heath ei tietenkään vastustanut lääketieteellisen tiedon keräämistä, jakamista ja helppoa saatavuutta, vaan sitä, että hoitopäätökset pureskellaan liian pitkälle valmiiksi.

  Pekka Louhiala

  Pääkirjoitus ‐ 14.8.2015 ‐ 33/2015 ‐ Kommentteja

 • Pitkä tutkimussarja tuottaa tietoa lääkäreistä

  Lääkäriliiton sekä Tampereen ja Itä-Suomen (aiemmin Kuopion) yliopistojen tutkijat ovat vuodesta 1988 alkaen arvioineet lääkärien mielipiteitä laajalla tutkimuksella viiden vuoden välein. Kyselyissä on selvitetty muun muassa tyytyväisyyttä saatuun koulutukseen, koettua arvostusta ja arvomaailmaa, ammatti-identiteettiä sekä tyytyväisyyttä ammatinvalintaan. Tutkimuksista uusin, eli Lääkäri 2013, on nyt valmistunut. Sen nuoria lääkäreitä eli vuosina 2002-2011 valmistuneita lääkäreitä koskeva raportti julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa huhtikuussa 2015 (1).

  Hannu Halila, Markku Sumanen, Harri Hyppölä

  Pääkirjoitus ‐ 21.8.2015 ‐ 34/2015 ‐ Kommentteja

 • Lång undersökningsserie ger information om läkarna

  Forskare vid Läkarförbundet samt vid Tammerfors universitet och Östra Finlands (tidigare Kuopio) universitet har sedan 1988 vart femte år kartlagt läkarnas åsikter med hjälp av en bred enkätundersökning. Frågorna har gällt bland annat belåtenhet med utbildningen, upplevd prestige, värderingar, yrkesidentitet samt belåtenhet med yrkesvalet. Den färskaste undersökningen, Läkare 2013, har nu blivit färdig. I undersökningen ingår en rapport om unga läkare som utexaminerats 2002-2011. Rapporten publicerades i april i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie (1).

  Hannu Halila, Markku Sumanen, Harri Hyppölä

  Pääkirjoitus ‐ 21.8.2015 ‐ 34/2015 ‐ Kommentteja

 • Kohonnut verenpaine on monen sydänongelman taustalla

  Kohonnut verenpaine on johtava sairauksien riskitekijä maailmassa. Edistyksestä huolimatta kohonneen verenpaineen tunnistaminen ja hoito on Suomessa puutteellista (1).

  Mikko Syvänne

  Pääkirjoitus ‐ 21.8.2015 ‐ 34/2015 ‐ Kommentteja

 • SAK vaaransi ammattiyhdistysliikkeen maineen

  Ammattiyhdistys on näyttänyt tällä vuosikymmenellä kykynsä kantaa vastuuta tekemällä kaksi hyvin maltillista työehtosopimusta ja vastuullisen eläkeuudistuksen. Ammattiyhdistyksiä tarvitaan, kun haluamme jakaa kasvavan kansantulon kakun oikeudenmukaisesti, mutta myös kun haluamme jakaa kutistuvan kakun oikeudenmukaisesti.

  Heikki Pälve

  Pääkirjoitus ‐ 28.8.2015 ‐ 35/2015 ‐ Kommentteja

 • FFC äventyrade fackföreningsrörelsens rykte

  Fackföreningsrörelsen har under detta decennium visat sin förmåga att ta ansvar genom att acceptera två mycket sansade kollektivavtal och en ansvarsfull pensionsreform. Facket behövs då vi vill dela samhällsekonomins växande kaka rättvist, men också då en krympande kaka ska delas rättvist.

  Heikki Pälve

  Pääkirjoitus ‐ 28.8.2015 ‐ 35/2015 ‐ Kommentteja

 • Osaamista ja laatua itsemurhaa yrittäneiden hoitoon

  Vuosittain Suomessa vajaa tuhat ihmistä tekee itsemurhan, ja heistä noin puolet on yrittänyt itsemurhaa aiemmin. Aikaisempi itsemurhayritys merkitsee lähes 40-kertaista itsemurhariskiä (1), ja riski säilyy suurentuneena jopa vuosikymmeniä (2). Myös muista syistä johtuva kuolleisuus on itsemurhaa yrittäneillä lisääntynyt (3).

  Jaana Suokas, Hanna Valtonen

  Pääkirjoitus ‐ 28.8.2015 ‐ 35/2015 ‐ Kommentteja

 • Keventäen sote saisi vauhtia

  Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistukselle ei saisi käydä niin kuin niin monelle muulle hankkeelle. Suomi on täynnä suuria ja pieniä uudistuksia, joissa kaikki puhti on kulunut kehyksiin: organisaatioon ja hallintoon. Kun sisällön uudistamisen vuoro on vihdoin tullut, siihen ei ole ollut jäljellä voimia eikä rahaa.

  Hannu Ollikainen

  Pääkirjoitus ‐ 4.9.2015 ‐ 36/2015 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkärilehti Forum: Lihavuus on yhteiskunnallinen ongelma, mutta vastaanotolla lääkäri kohtaa yksilön

Pertti Mustajoki (oikealla) oli yksi Lääkärilehti Forumin puhujista tiistaina.

Ajassa
Pitkien sairauspäiväkausien tarkistamista tehostetaan työterveyshuollossa

Työkyvyn tarkistuspisteitä tulee lisää työterveyshuoltoon.

Ajassa
Nyt on pakko kysyä: Mitä jos Suomeen iskee suuronnettomuus, kun teho-osastot ovat täynnä koronapotilaita?

Tiedossa olisi ongelmia, jos suur­onnettomuus vaatisi useampia teho­hoidon potilaspaikkoja.

Tieteessä
Vaikean atooppisen ekseeman nykyhoito

Hoidossa ei pidä tyytyä riittämättömään vasteeseen.

Podcast
Lääkärilehti Podcast: Lasten astma

KeuhkoPodcastin tämänkertainen jakso jatkaa astman parissa, mutta nyt pureudutaan lasten ja nuorten astmaan.

Kommentti
Sirkutusta ja lomakkeita - tieto vaikuttavaksi ja hyötykäyttöön

Mitä enemmän tietoa saamme potilaasta, sitä paremmin pystymme hänen tarpeisiinsa vastaamaan, kirjoittaa Eija Kalso.