• Sopimukset syntyivät - mitä nyt?

  Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-, valtio- ja yliopistosektoreilla hyväksyttiin lokakuun lopussa. Eri sopimusaloilla oli käyty neuvotteluja edelliset kahdeksan viikkoa, joista viimeinen varsin tiiviisti. Kustannusraami oli sovittu valmiiksi työllisyys- ja kasvusopimuksessa, samoin korotusajankohdat. Alakohtaisille sopijoille jäi neuvoteltavaksi lähinnä rahojen kohdennus. Lääkärisopimus taisi olla lähes ainoa sopimusala, jossa poikettiin sopimusraamin kahdesta korotusajankohdasta ja korotuksia käytettiin muuhunkin kuin pelkkään yleiskorotukseen. Nämä ratkaisut johtuivat päivystysmääräysten uudistuksesta. Lopputulokseksi saatiin merkittävä uudistus, vaikka rahaa ei jaossa paljon ollutkaan. Synkkää ja myrskyisää yötä ei tältä osin tullutkaan.

  Laura Lindholm

  Pääkirjoitus ‐ 5.12.2013 ‐ 49/2013 ‐ Kommentteja

 • Avtalen undertecknade - vad näst?

  Förhandlingarna inom kommun-, stats- och universitetssektorerna slutfördes framgångsrikt i slutet av oktober. Resultaten ligger i linje med sysselsättnings- och tillväxtavtalet. Inom de olika avtalssektorerna hade förhandlingarna förts i två månader och särskilt intensivt under den sista veckan. Kostnadsramen hade slagits fast i sysselsättnings- och tillväxtavtalet, liksom också tidpunkterna för löneförhöjningarna. Branschförhandlingarna gällde därför snarast hur pengarna skulle fördelas. Läkaravtalet var förmodligen det enda där man avvek från avtalsramens två förhöjningstidpunkter, och förhöjningarna användes också till annat än bara en allmän förhöjning. Detta berodde på de nya jourbestämmelserna. Resultatet blev en betydande reform, trots att det inte fanns stora summor att dela ut. Den kulna natten blev därför aldrig av.

  Laura Lindholm

  Ledare ‐ 5.12.2013 ‐ 49/2013 ‐ Kommentteja

 • Miten tuoretta nivelreumaa hoidetaan Suomessa?

  Nivelreuman hoidon tavoitteena on potilaan oireettomuus. Nivelreuman eurooppalainen hoitosuositus kehottaa aloittamaan tuoreen nivelreuman hoidon metotreksaatti-monoterapialla ja glukokortikoidilla sekä lisäämään hoitoon biologisen lääkkeen, jos hoitovastetta ei saavuteta 3 kuukaudessa. Suomessa on totuttu käyttämään synteettisiä reumalääkkeitä voimaperäisemmin: nivelreuman Käypä hoito -suositus vuodelta 2009 neuvoo hoitamaan hyvin aktiivista tuoretta nivelreumaa kolmen reumalääkkeen yhdistelmällä (metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini) ja liittämään hoitoon pieniannoksisen glukokortikoidin (ns. REKO-yhdistelmähoito).

  Heidi Mäkinen, Vappu Rantalaiho, Laura Pirilä, Hannu Kautiainen, Kari Puolakka

  Alkuperäis­tutkimus ‐ 1.11.2013 ‐ 44/2013 ‐ Kommentteja

 • Vuokralääkärien työolot ja hyvinvointi terveyskeskuksissa

  Lääkärien palkkaaminen työvoimaa välittäviltä yrityksiltä eli ns. vuokralääkärien käyttö yleistyi terveyskeskuksissa 2000-luvun alussa. Vuokralääkärit kokevat työmuotonsa joustavaksi, mutta heidän työoloistaan ja hyvinvoinnistaan tiedetään vain vähän. Tutkimuksessa verrataan terveyskeskuksissa työskentelevien vuokralääkärien ja kunnan palkkaamien lääkärien työn luonnetta sekä heidän kokemuksiaan työkuormituksesta, voimavaratekijöistä ja hyvinvoinnista.

  Laura Pekkarinen, Tarja Heponiemi, Riikka Lämsä, Jukka Vänskä, Anu Mustakari, Timo Sinervo, Anna-Mari Aalto, Marko Elovainio

  Terveyden­huolto ‐ 1.11.2013 ‐ 44/2013 ‐ Kommentteja

 • Tiede on muuttunut ideologiaksi

  Istutaan graduseminaarissa. Opiskelijat ovat innostuneita aiheistaan ja laptoppeja näpräillään. Esitellään tutkimussuunnitelmia ja pohditaan lähdeaineistoja eli netistä löytyvää tavaraa. Koetan houkutella akateemista nuorisoa kirjojen ääreen ja arkistoon. Mutisen: uusi tieto syntyy lukemalla vanhaa, sitä arvostellen tai siitä inspiroituen. Kehotan menemään kirjastoon ja arkistoon, alkuperäislähteiden äärelle. Opiskelijat katsovat hämmentyneinä - mitähän täti puhuu?

  Laura Kolbe

  Kolum­ni ‐ 25.10.2013 ‐ 43/2013 ‐ Kommentteja

 • Uutta tietoa ihon tiivisliitosten säätelystä

  Ihon tiivisliitosten toiminnan häiriöillä on merkitystä useiden eri sairaustilojen synnyssä. Epänormaali solunsisäinen kalsiumin säätely vaikuttaa tiivisliitosten muodostumiseen.

  Laura Raiko

  Väitös ‐ 27.9.2013 ‐ 39/2013 ‐ Kommentteja

 • Kuulokojekuntoutusta tarvitsee yhä useampi

  Kuulonkuntoutuksen rajallisten resurssien vaikuttavuus on nousemassa entistäkin tärkeämmäksi kysymykseksi, sillä kuntoutusta tarvitsevien määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Oulussa tehdyn selvityksen mukaan kuulokojeiden käyttöaste näyttää parantuneen 30 vuoden takaisesta.

  Laura Tick

  Rapor­tit ja käytän­nöt ‐ 30.8.2013 ‐ 35/2013 ‐ Kommentteja

 • Eettisiä ohjeita tarkastellaan jatkuvasti

  Lääkärilehdessä 11/2013 käsiteltiin keväällä päivitettyjä lääketeollisuuden eettisiä ohjeita. Kuten kirjoituksessa todettiin, ohjeisiin ovat sitoutuneet ensisijaisesti Lääketeollisuus ry:n jäsenet. Jäsenyys ei kuitenkaan ole edellytys sitoutumiselle. Ohjeet nojautuvat lääkealaa säänteleviin lakeihin ja ovat käytännössä monilta osin näitä tiukemmat ja tarkemmat.

  Laura Labart

  Keskus­telua ‐ 16.8.2013 ‐ 33/2013 ‐ Kommentteja

 • Lonkkamurtumien ehkäisy ja hoito vaativat yhteistyötä

  Ottamatta kantaa yksittäisen potilastapaukseen on todettava, että tapahtumien kulku on ollut surullinen geriatrikollega Marja-Liisa Lillebön kuvaamassa tapauksessa Lääkärilehdessä 21/ 2013 (s. 1557).

  Keskus­telua ‐ 9.8.2013 ‐ 25-32/2013 ‐ Kommentteja

 • Inhokkina Isänmaa

  Vappuaattona seisoskelin Amsterdamin Dam-aukiolla tuhansien hollantilaisten joukossa juhlistamassa uuden kuninkaan astumista tehtäväänsä. Ihmismeri oli kääriytynyt oranssiin eli Alankomaiden kansallisväriin. Ryhmä puristi kaltaisekseen ja minäkin hankin appelsiininvärisen pahvikruunun keikkumaan hiuksilleni. Katujuhlat jatkuivat koko illan. Hauskaa oli ilman järin suurta promillemäärää. Positiivinen isänmaallisuus liittyi monarkiaan: yhdessä olemme enemmän!

  Laura Kolbe

  Kolum­ni ‐ 7.6.2013 ‐ 23/2013 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-malli sopii lääkäreille

– Hoitotakuun kiristäminen pitää toteuttaa mahdollisimman pian, Lääkäriliiton Heikki Pärnänen muistuttaa.

Ajassa
Miten Lääkäriliitto pyrkii vaikuttamaan hallitusneuvotteluihin?

Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiivistäminen on ollut liiton ykköstavoite hallitusohjelmaan, liiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki sanoo.

Ajassa
Etätyö vaatii kokemusta

Isoin plussa on se, ettei aika kulu enää työmatkoihin – talvella saan tehdä töitä takkatulen ääressä ja kesällä terassilla, Marika Kandell sanoo.

Tieteessä
Väitös avasi uuden lähestymistavan sydänperäiseen sokkiin

Heli Tolppanen tutki EKG-muutosten sekä uusien biomerkkiaineiden ennustearvoa akuutissa sydämen vajaatoiminnassa ja sydänperäisessä sokissa.

Ajassa
Onko teillä tilaa?

Potilassiirrot välittävä ohjelmisto nopeuttaa työtä ja vähentää virheitä, kertoo ohjelmistoyhtiön toimitusjohtaja, lääkäri Taavi Saviauk.

Tiedepääkirjoitus
Sepelvaltimotauti ja tyypin 2 diabetes – kohtalokas yhdistelmä

Diabeteksen tunnistaminen sydänsairauden ilmene­misen jälkeen on edelleen ajankohtaista, kirjoittavat Tuomas Kiviniemi (kuvassa) ja Juhani Junttila.