Liitto toi­mii 35/1992 vsk 47 s. 3373

Osallistu kehitysyhteistyöhön - lahjoita kirja Namibiaan

Lääkäriliitto kerää tänä vuonna Lääketiedetapahtumassa kirjoja Pohjois-Namibiassa sijaitsevan Oshakatin sairaalan kirjastoon. Kirjakeräys on osa Suomen ja Namibian lääkäriliittojen yhteis-työprojektia.

Lääkärien täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvin puutteelliset Pohjois-Namibiassa, jossa maan terveysongelmat ovat vaikeimmat. Väestön köyhän enemmistön asuinalueella tautikirjo on laaja ja lääkäreitä on harvassa. Alueella toimii Afrikan maissa, Kuubassa ja Itä-Euroopassa koulutettuja lääkäreitä, joiden ammattitaidon taso on kirjava.

Suomen Lääkäriliiton tuella Oshakatin sairaalassa on käynnistetty kuukausittaiset lääkärimeetingit, johon osallistuu lääkäreitä ja hoitajia laajalta alueelta. Samoin siellä on aloitettu lääkäripäivien pitäminen, jotka ovat tarjonneet kaivattua tietoa perusterveydenhuollosta ja lähentäneet maan eri osien lääkäreitä toisiinsa. Namibian lääkäriliiton puheenjohtaja tri Baines tulee tammikuussa Helsinkiin katsomaan, miten lääkäripäivät suomalaiseen tapaan pidetään sekä neuvottelemaan yhteistyöstä lääkäriliittojen kesken.

Suomen Lääkäriliitto täydentää Oshakatin sairaalan kirjastoa Lääketiedetapahtumassa järjestettävän kirjakeräyksen avulla. Viime tapahtumassa saimme kokoon kymmeniä uusia englannin - ja saksankielisiä teoksia, jotka Oshakatissa otettiin kiitollisena vastaan. Nyt jatkamme keräystä ja toivomme mahdollisimman monen lääkärin osallistuvan siihen.

Koska rahtikustannukset Namibiaan ovat huomattavat, joudumme asettamaan kirjoille korkeat laatuvaatimukset. Toivomme englannin- ja saksankielisiä lääketieteellisiä kirjoja, jotka soveltuvat sisällöltään myös kehitysmaiden olosuhteisiin. 80-lukua aiemmin julkaistuja kirjoja emme voi ottaa vastaan, emme myöskään lehtiä.

Kirjat voi tuoda Lääkäriliiton osastolle Lääketiedetapahtuman näyttelyyn.

TEL-maksu

ensi vuoden alusta

Palkansaajilta aletaan ensi vuoden alusta periä 3 %:n suuruista työeläke- eli TEL-maksua. Asiasta sovittiin vuosi sitten tehdyn tulopoliittisen ratkaisun yhteydessä. Työntekijän työeläkemaksu on historiallinen uudistus, sillä tähän saakka työnantajat ovat Suomessa rahoittaneet työeläketurvan kokonaisuudessaan.

Lue myös

Työnantaja pidättää TEL-maksua varten 3 % työntekijän ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Ensi vuoden osalta on sovittu, että työeläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen ja maksu otetaan ennakonpidätyksessä huo-mioon etukäteen. Lisäksi on sovittu, että TEL-maksu ei alenna työeläkkeen perusteena olevaa palkkaa. 3 %:n suuruinen maksu peritään kaikilta sekä julkisen että yksityisen työnantajan palveluksessa olevilta.

Eläkemenot suhteessa palkkasummaan nousevat lähivuosina nopeasti, kun väestö ikääntyy ja eläkkeensaajien määrä lisääntyy. Vuonna -92 TEL-maksu, jonka kokonaisuudessaan vielä suoritti työnantaja, oli keskimäärin 14,4 % palkoista, kun sen ensi vuonna arvioidaan nousevan 18,5 %:iin.

Marraskuussa -92 käydyissä tulopoliittisissa neuvotteluissa sovittiin, että palkansaajien osallistumisesta työeläkejärjestelmän kustannuksiin tulee pysyvä käytäntö. Jatkossa puolet TEL-maksun noususta tulee työntekijä- ja puolet työnantajapuolen maksettavaksi.

Kirjoittajat

Lääkäriliiton kehitysyhteistyöryhmä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030