• Suvi Sariola

Perhekuntoutusta lapsen käytösongelmiin

Vanhempien mielestä perhekuntoutus vähensi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten käytösongelmia.

Perhekuntoutusta lapsen käytösongelmiin Kuva 1 / 1

Tunteiden säätelyn vaikeudet ja käytösongelmat vähenivät. Myös lasten empatiakyky vahvistui, arvioivat äidit ja isät monimuotoisen perhekuntoutuksen vaikutuksia neuropsykiatrisesti oireileviin lapsiin.

Opettajien arvioiden mukaan lasten sosiaalinen toimintakyky ei muuttunut kouluympäristössä. Samanaikainen uhmakkuus- tai käytöshäiriödiagnoosi ennusti lapsen heikentynyttä sosiaalista toimintakykyä koulussa.

Lääkärilehdessä julkaistavassa tutkimuksessa tarkasteltiin neuropsykiatrisesti oireilevien 5–12-vuotiaiden sosiaalisia taitoja sekä tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmia monimuotoisen hoito-ohjelman alussa ja lopussa. Ohjelma perustui perhe- ja vuorovaikutusterapeuttiseen työskentelyyn.

– Monimuotoinen hoito saattaa vähentää tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmia neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla. Osalla ilmeni silti merkittäviä sosiaalisen toimintakyvyn haittoja hoidon päättyessä, tutkijat toteavat.

Psykososiaalisen tuen olennainen osa on tukea lapsesta vastuussa olevien aikuisten hyvinvointia ja vahvistaa myönteisiä kasvatustapoja.

Lähde: Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Suom Lääkäril 2018;73:1218–22.

Artikkeli julkaistaan Lääkärilehdessä 19/2018.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Psykoosilääkkeiden käyttö iäkkäillä: järjestelmällinen katsaus
Suomalaisvanhukset käyttävät paljon psykoosilääkkeitä
#metoo?

Kirjoittajat
Suvi Sariola

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.

Ajassa
Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.