Ajan­kohtai­sta 1-2/1997 vsk 52 s. 70

Terveys- kasvatuksen keskukselle uusi vetäjä ja uusi rooli

LKT Harri Vertio aloitti marraskuun alussa Terveyskasvatuksen keskuksen toiminnanjohtajana. Aiemmin Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkärinä toiminut Vertio seuraa tehtävässään Matti Rajalaa, joka on siirtynyt Euroopan Unionin palvelukseen.

Terveyskasvatukseen ohjattavien varojen käytön suunnitteluun on tullut muutoksia. Aiemmin sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli itse varojen käytön, nyt ministeriö on jakanut valmistelutehtäviä Terveyskasvatuksen keskukselle ja STAKESille. Päätökset tekee edelleen ministeriö. Toinen tärkeä muutos on ehkäisevään päihdetyöhön suunnattavien varojen suunnittelun siirtyminen Alkosta ministeriöön.

Harri Vertio toteaa muutoksen merkittäväksi, koska tällä tavoin laaja järjestöpohja pääsee vaikuttamaan terveyden edistämisen kokonaisuuteen.

- Tällä kertaa valmistelu tehtiin tiukalla aikataululla, mutta ensi kerralla päästään jo etukäteen arvioimaan esimerkiksi, minkälaisia aukkoja terveydenedistämishankkeiden kokonaisuudessa on. Toivoakseni meillä on mahdollisuus jatkossa myös hankekilpailujen järjestämiseen, sanoo Vertio.

Terveyskasvatuksen keskuksen arvioitavana vuoden 1997 budjettia varten oli noin 100 hanketta, lähinnä väestöön suuntautuvia järjestöjen ja yritysten hankkeita. Aihekokonaisuuksina esiin nousivat mm. tupakointi, ehkäisevä päihdetyö ja terveyttä edistävä koulu. Asiantuntijalausuntojen pohjalta ministeriölle tehtiin ehdotus 11 miljoonan markan määrärahaosuuden jakamisesta. Tukea ehdotettiin noin puolelle hankkeista.

Lue myös

- Tulevaisuudessa ehkäisevän päihdetyön ja varsinkin huumeita koskevan työn osuus luultavasti korostuu. Itse näen myös ihmisten selviytymiseen ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät teemat jatkossa tärkeiksi terveyden edistämisen teemoiksi, sanoo Vertio.

Terveyskasvatuksen keskuksella on 92 jäsenjärjestöä. Harri Vertio näkee laajan kirjon rikkaudeksi innovatiivisuuden, mutta pyrkimyksenä on myös saattaa järjestöjen voimavaroja yhteen.

- Pieniin osiin pilkkoutuessaan rahat liukenevat, ja siksi tavoitteena on saada varsinkin pieniä hankkeita vähän isomman sateenvarjon alle, toteaa Vertio.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030