Koulutus, kokoukset ja apurahat

26. - 28.1.2022 Gastroenterologiapäivät erikoistuville lääkäreille
  Espoo, Hanasaari, Espoo
27. - 28.1.2022 Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuosikokous
  Tampere, Torni-hotelli
27. - 28.1.2022 Lasten murtumahoidon kurssi
  Helsinki, Kalastajatorppa
28.1.2022 18:00 Finska Läkaresällskapet årsmöte
  Distansmöte via Zoom
31.1.2022 Snellman Säätiön apurahat
 
31.1.2022 Etelä-Karjalan Lääkäriseuran ja Duodecim-seuran Viipurin paikallisosaston stipendit julistetaan seurojen jäsenten haettavaksi
 
31.1.2022 Maud Kuistilan Muistosäätiön tutkimusapurahat – Stiftelsen Maud Kuistilas Minne forskningsstipendier
 
31.1.2022 Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2022
 
1. - 2.2.2022 Psykoosi 2022 – työvälineitä psykoosin hoitoon ja kuntoutukseen
  Espoo, Dipoli
3.2.2022 16:15 Suomen Geriatrit ry:n ja SLL:n Geriatrit -alaosaston vuosikokoukset
  Tampere, Tampere-talo tai Teams-etäyhteys. Teams-linkki etäosallistumista varten lähetetään yhdistysten jäsenille ja tarvittaessa sitä voi pyytää s-postitse osoitteesta info@suomengeriatrit.fi.
3.2.2022 XXIII Gastropäivät
  Etäyhteydellä
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030