Ajan­kohtai­sta 4/1997 vsk 52 s. 320

Vähemmän ja vanhempia synnyttäjiä

Suomessa syntyi 1995 noin 63 000 lasta keskimäärin 29,7-vuotiaille äideille. Lapsia syntyi noin 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja alustavien tietojen mukaan suuntaus näyttää jatkuvan kohti kymmenen vuoden takaisia pohjalukemia. Kaikkien synnyttäjien keski-ikä lähenee 30 vuotta ja ensisynnyttäjätkin ovat keskimäärin 27,6-vuotiaita, eli yli vuoden vanhempia kuin ensisynnyttäjät 10 vuotta sitten.

Raskauden aikana äidit käyttävät ahkerasti terveydenhuollon palveluja. Neuvolakäyntejä kertyy 16 jokaista synnyttäjää kohden ja yli viidenneksen tila vaati sairaalahoitoa. Sen sijaan synnytykseen liittyvä sairaalahoito on lyhentynyt merkittävästi. Viisi vuotta sitten 12 % äideistä oli sairaalahoidossa viikon ajan synnytyksen jälkeen, mutta nyt enää 3 %. Synnytykseen liittyvistä toimenpiteistä kivunlievitys, sikiön elektroninen valvonta ja keisarileikkaus ovat yleistyneet 1990-luvulla, mutta episiotomian eli välilihan leikkaus on harvinaistunut.

Lue myös

Lasten hyvinvoinnissa on vuoden 1987 jälkeen havaittavissa kahdenlaista suuntausta: ennenaikaisten synnytysten ja pienipainoisten lasten osuus on kasvanut, ja samalla perinataalikuolleisuus eli viikon ikään mennessä kuolleiden osuus on vähentynyt. Nykyisin perinataalikuolleisuus on 6,9 promille.

IVF-lapsia syntyi 856. IVF sisältää koeputkihedelmöityksestä, mikroinjektiosta tai pakastetun alkion siirrosta syntyneet lapset. Näiden lasten osuus on voimakkaassa kasvussa, lisäystä on edelliseen vuoteen verrattuna 24 %.

Lähde: Gissler M, Toukomaa H, Virtanen M. Perinataalitilastot 1995. Stakes Tilastotiede 16/1996.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030