Lehti 5: Ajan­kohtai­sta 5/1997 vsk 52 s. 455

Lääkeaineopin lahjoitus- professuuri Helsingin yliopistoon

Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan on perustettu lääketeollisuuden lahjoitusten turvin farmakologian ruotsinkielistä opetusta antavan professorin virka tämän vuoden alusta lähtien viideksi vuodeksi. Virka täytetään normaalia hakumenettelyä käyttäen.

Helsingin yliopisto on ainoa korkeakoulu, jossa annetaan lääketie-teen opiskelijoille ruotsinkielistä opetusta. Viran ruotsinkielisyyttä pidetään tärkeänä myös siksi, että terveydenhuollon henkilöstön ruotsinkielisestä jatko- ja täydennyskoulutuksesta on ollut jatkuvasti pulaa erityisesti farmakologian ja kliinisen farmakologian aloilla.

Professorin palkkaukseen ja hänen tutkimustoimintaansa tarvittavat varat ovat lahjoittaneet Bristol-Myers Squibb, Suomen Bayer, Ciba-Geigy-Sandoz, nykyisin Novartis Oy, Rhône-Poulenc Rore ja UCB Pharma Oy Finland. Yritykset korostavat teollisuuden ja yliopiston yhteistyötä sekä tutkimuksen että koulutuksen kehittämisen kannalta, mutta myös lääketeollisuuden kasvavaa osuutta lääkärien työnantajana ja farmakologian koulutuksen tärkeyttä siltä kannalta.

Lue myös

Yliopiston kannalta lahjoitusvirka tarjoaa mahdollisuuden ohjata virkoja aloille, joilla kehitys on nopeaa tai joille yliopistolla on tarve kiinnittää nuoria, lahjakkaita henkilöitä piiriinsä. Professori Heikki Vapaatalon mukaan samaan suuntaan on kehittymässä myös entisten henkilökohtaisten ylimääräisten professorinvirkojen käyttö.

- Henkilökohtaisten ylimääräisten professuurien haltijoiden jäädessä eläkkeelle virat siirtyvät yliopiston virkapooliin, josta niitä suunnataan yleensä määräaikaisina ajankohtaisiin tarpeisiin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030