Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/1997 vsk 52 s. 579

Kosketus hoidossa

Ensimmäinen suomalainen hoitotieteen alaan kuuluva tutkimus, joka käsittelee fyysistä kosketusta, on THL Pirkko Routasalon väitöstutkimus Saako sinua koskettaa? Tutkimus tehtiin yli 65-vuotiaiden vuodeosastolla, jossa potilaat tarvitsivat paljon avustusta päivittäisissä toimissaan. Pelkän avustamisen ja hoitotoimenpiteissä tarvittavien otteiden lisäksi hoitajat saattoivat taputtaa, silittää ja halata potilaita. Potilaat ja hoitajat kokivat kosketuksen yksilöllisesti. Toisen ihmisen kosketuksen he hyväksyivät silloin, kun se oli välttämätöntä ja tulkittavissa luonteeltaan myönteiseksi. Potilaat kuvasivat hoitajan kosketusta lämpimäksi, ystävälliseksi ja rauhoittavaksi. Hoitajat kertoivat potilaan kosketuksen olevan miellyttävää, mutta hoitajat olivat kokeneet myös vastenmielistä seksuaalista ja väkivaltaista kosketusta. Tutkimuksen tuloksia aiotaan hyödyntää sairaanhoidon opetuksessa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030