Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/1997 vsk 52 s. 579

Pikkutarkat korvausprosentit Tanskassa

Vuoden alussa otettiin Tanskassa käyttöön tositarkat lääkekorvausprosentit: 49,8 % ja 74,7 %. Vielä viime vuonna potilas sai lääkeostoistaan joko 75 %:n tai 50 %:n korvauksen. Vain insuliini oikeuttaa täyteen sadan prosentin korvaukseen.

Potilaiden maksettaviksi siirtyneet prosenttiyksikön kymmenykset tarvittiin lääkevahinkovakuutuksen rahoittamiseen. Puolihuo-maamattomista pikkusummista kertyy vuodessa noin 15 miljoonaa kruunua, joilla voidaan maksaa korvauksia potilaille aiheutuneista lääkevahingoista.

Meillä on Lääkevahinkovakuutus ollut vuodesta 1984 saakka korvaamassa odottamattoman ruumiillisen sairauden tai vamman ai-heuttamia haittoja, jotka Suomessa myyty lääke on ilmeisesti aiheuttanut. Vakuutukseen tarvittavat va-rat kustantavat lääkealan yritykset yhteistuumin. Voi silti olla, että viime kädessä vakuutusmaksu kiertyy rasittamaan lääkkeen tukkuhintaa eli sen kautta puoliksi potilasta ja Kelaa. Korvaushakemuksia on viime vuosina tullut parisen sataa vuosittain. Näistä vajaa puolet on johtanut korvauksen maksamiseen, kuten Eero Ik-kala Lääkärilehden numerossa 35/96 raportoi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030