Lehti 8: Ajan­kohtai­sta 8/1997 vsk 52 s. 857

Kelan itseoikaisu-järjestelmä laajenee myös sairausvakuutukseen

Kansaneläkelaitoksen päätösten muutoksenhakua aiotaan nopeuttaa laajentamalla ns. itseoikaisujärjestelmää. Tällainen on ollut parin vuoden ajan käytössä kansaneläke-, työeläke- ja tapaturmavakuutuspäätöksissä, ja nyt se on tulossa koskemaan myös mm. sairausvakuutusta ja kuntoutusrahaa.

Itseoikaisujärjestelmä tarkoittaa sitä, että Kela voi oikaista suoraan valituksen kohteena olevan päätöksensä, mikäli se hyväksyy valituksen kaikilta osin. Valituskirjelmä jätettäisiin vastaisuudessa Kelalle eikä muutoksenhakuelimeen. Itseoikaisu olisi tehtävä 30 päivän kuluessa. Jos Kela hyväksyy valituksessa esitetyt vaatimukset vain osittain, asia siirtyy muutoksenhakuelimen käsittelyyn.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030