Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/1997 vsk 52 s. 1010

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kääntyivät kasvuun vuonna 1995

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvoivat aina 1990-luvun alkuun saakka. Laman vuoksi tehtyjen supistusten seurauksena kulut pienenivät reaaliarvoltaan vuodesta 1991 vuoteen 1994 noin 7 miljardia markkaa. Nyt ne näyttävät kääntyneen jälleen kasvuun, sillä vuonna 1995 ne olivat 42,1 miljardia markkaa, mikä oli 1,7 miljardia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nämä tiedot kertoo Kelan tuore julkaisu T9:54.

Suhteellisesti eniten eli 10 % lisääntyivät vuonna 1995 lääkemenot, jotka ovat jatkaneet samalla vauhdilla kasvuaan myös vuonna 1996. Muiden terveydenhuoltokulujen viimevuotisesta kehityksestä ei ole vielä tietoja.

Lue myös

Suomen terveydenhuolto on perinteisesti ollut laitospainotteista. Kuluvalla vuosikymmenellä painopiste on kuitenkin siirtynyt avohoidon puolelle: vuonna 1970 yli puolet terveydenhuollon menoista aiheutui vuodeosastohoidosta, mutta vuonna 1995 osuus oli pienentynyt 41 %:iin.

Julkinen sektori - valtio, kunnat ja Kela - on pitkään rahoittanut terveydenhuoltomenoista noin 80 %. Julkisen rahoituksen osuus on 1990-luvulla pudonnut ja oli 75 % vuonna 1995. Kotitalouksien osuus on vastaavasti kasvanut ja oli 22 % vuonna 1995.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030