Lehti 9: Ajan­kohtai­sta 9/1997 vsk 52 s. 1010

Kuntouttajamitali lasten kuntoutustyölle

Kuntoutussäätiön 25. kuntoutuspäivät vietettiin teemanaan suomalainen työ ja voima. Kuntoutuspäivien historian aikana suomalainen yhteiskunta on muuttunut monin tavoin ja 1970-luvun alun visiot vuosituhannen vaihteesta olivat kovin erilaiset kuin tämän päivän todellisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan kaiken kattavan huolenpidon rakoileminen on nyt näkyvissä ja vastuu monella rintamalla on siirtymässä aktiivisen kansalaistoiminnan ylläpitämiin järjestöihin. Suomalaista työvoimaa vaivaa eri suunnista tulevat paineet: työssä olevilla on liikaa työpaineita ja työttömillä mielenterveysongelmia työn puuttumisen ja turhautumisen seurauksena. Kummankin ryhmän työkykyisyyttä pitäisi kuitenkin ylläpitää.

Tämän vuoden kuntouttajamitali annettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten kuntoutuskodille ansiokkaasta työstä vakavasti pitkäaikaissairaiden ja harvinaisiin, pieniin vammaisryhmiin kuuluvien lasten kuntoutuksessa. Lasten kuntoutuskoti on toiminut vuodesta 1971 Helsingissä pitkäaikaissairaiden ja monivammaisten lasten sekä heidän perheidensä tukemiseksi. Kuntoutuskodissa järjestetään perhekursseja ja pitkäaikaispotilaiden kuntoutusta. Suomessa on monia harvinaisia sairauksia sairastavia lapsia, joita saattaa olla vain muutamia kymmeniä koko maassa. Tällaisten pienten vammaisryhmien sopeutumisvalmennuskursseilla perheet usein tapaavat ensimmäisen kerran ja voivat kertoa omista kokemuksistaan. Kuntoutuskodin tunnuslauseena on "hitaasti mutta eteenpäin, päämääränä on elämä".

Lue myös

Kuntoutuskodin johtaja, lastentauten erikoislääkäri Eero Palolampi totesi, että kuntoutuksessa ei voi pelkästään keskittyä yksilöön ja hänen vammaansa, vaan aina on kyse niiden suhteesta ympäristöön. Lasten kohdalla tämä merkitsee perheen, asuinympäristön, koulun ja harrastusten huomioon ottamista. Aikaisemmin Lasten kuntoutuskodin henkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua paikan päällä lapsen elinympäristöön, jolloin kuva myös hänen kuntoutustarpeestaan saatiin selkeästi esiin. Nykyisin on mahdollista vierailla vain Helsingin lähistöllä asuvien vaikeavammaisten lasten luona.

Lasten kuntoutuskoti toimii tärkeänä tietolinkkinä vaikeavammaisen lapsen perheen ja terveydenhuollon sekä kuntoutuspalvelujen välillä. Perheet saavat kursseilla tietää kuntoutusmahdollisuuksista ja oikeudesta niiden saamiseksi. Esim. perinnöllistä Catch 22 -oireyhtymää sairastavien perheet joutuvat ottamaan yhteyttä jopa kahteentoista eri terveys-, sosiaali- ja kuntoutusalan yksikköön saadakseen asianmukaista kuntoutusta ja apua.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030