Ajan­kohtai­sta 10/1997 vsk 52 s. 1164

Ministeri Mönkäre vastasi neuroleptien korvattavuutta koskevaan kysymykseen

Kansanedustaja Sulo Aittoniemi esitti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen: "Aikooko Halllitus sallia skitsofrenian hoidossa käytettävän neuroleptilääkityksen ym. korvaustason alentamisen?"

Ministeri Sinikka Mönkäre esittelee 4. maaliskuuta 1977 päivätyssä vastauksessaan nykyisiä lääkkeiden erityiskorvausperusteita, ja toteaa mm.:

"Valtioneuvosto antoi päätöksen edellä tarkoitetuista sairauksista ja niiden hoidossa korvattavista lääkkeistä tammikuussa 1994. Tuossa yhteydessä oli Kansaneläkelaitoksen sosiaalilääketieteellisessä neuvottelukunnassa ollut esillä se, että kysymyksessä tarkoitetut vaikeat psykoosit ja vaikeat mielenterveyden häiriöt, joiden hoidossa käytettävistä lääkkeistä suoritetaan korvaus, kuuluisivat alempaan erityiskorvausryhmään. Valtioneuvosto kuitenkin sisällytti edellä mainitut lääkkeet 100 prosentin korvausryhmään.

Kansaneläkelaitos ei ole tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotusta edellä mainitusta psyykenlääkkeiden korvattavuuden muuttamisesta. - - -

Lääkekorvausmenot olivat vuonna 1996 noin 3 miljardia markkaa. Tämän johdosta lääkekustannuksiin liittyviä kysymyksiä pohtii parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, jonka määräaika päättyy 31.5.1997. Työryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää mahdollisuudet lääkekustannusten hillitsemiseen niin, että samalla turvataan väestön mahdollisuudet saada tarvitsemansa lääkkeet kohtuulliseen hintaan. Saadun selvityksen mukaan Kansaneläkelaitos on sosiaali- ja terveysministeriölle kysyttäessä ilmoittanut, ettei Kansaneläkelaitoksella ole tässä vaiheessa vireillä mitään erityissuunnitelmia minkään erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavan sairauden osalta."

Lue myös

Kyselyn taustavoimina ovat ylilääkärit Esa Leinonen ja Pauli Poutanen, jotka toimittivat kansanedustajien tietoon Lääkärilehden (8/97) Keskustelua-osastossa julkaistun puheenvuoronsa.

Esa Leinonen kertoo, että julkistamalla tiedossa olleet keskustelut muutoksesta he halusivat torjua vaaran ennakolta. Psykiatristen potilaiden lääkekorvausoikeuksia karsittiin keskusteluitta kolmisen vuotta sitten, kun KELA sisäisellä päätöksellä tiukensi tulkintaansa vakavan masennustilan kriteereistä. Jälkikäteen esitetyllä protestilla (Suom. Lääkäril. 30/93) ei ollut vaikutusta. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030