Ajan­kohtai­sta 10/1997 vsk 52 s. 1165

Ravitsemustutkimuksen päätuloksia ja viitetietoja

Suomalaisten ruokavalio on entistä terveellisempi ja ravintoaineiden saanti lähes saman tasoista kaikissa sosiaaliryhmissä. Silti lihavuus on yleistynyt, ja eniten lihavuutta on alimmissa sosiaaliryhmissä; tässä asiassa sosioekonomisen aseman vaikutus näyttää viime vuosina edelleen suurentuneen. Myös muut terveydentilan ja terveysriskien sosioekonomiset erot ovat pysyneet suurina.

Ravitsemuskertomus 1996 antaa helposti sulavan yleiskatsauksen suomalaisen ravintotutkimuksen tuloksiin viime vuosikymmeniltä. Pääteemanaan se tarkastelee kuolleisuuden, terveyden ja sen vaaratekijöiden sekä ravinnon sosioekonomisia eroja.

Muista syömisen sosiokulttuurisista ulottuvuuksista käsitellään mm. naisen ja miehen ruokavalintoja, työttömyyden vaikutusta ravitsemukseen sekä vegetarismia ja vegaaniruokavaliota.

Ruoan mikrobiologisista riskeistä tarkastellaan mm. salmonellooseja, hullun lehmän tautia sekä enterohemorragisen Eschericia colin (EHEC) esiintymistä ja aiheuttamaa riskiä.

EHEC-ryhmän tyyppi 0157:H7 on merkittävä uusi ruokamyrkytysbakteeri, jonka aiheuttamia epidemioita pidetään suurimpana elintarvikevälitteisenä terveysuhkana kaikissa länsimaissa. Ruotsissa se on aiheuttanut vuodesta 1995 lähtien useita kymmeniä sairastumisia vuosittain. Suomessa on ollut vain joitakin yksittäisiä sairastumisia (0-1 vuodessa).

Ravitsemuskertomuksen tekstiin on kirjattu tutkimusten päätuloksia. Lähteet on julkaistu kirjallisuusluettelossa. Liitteinä ovat myös yhteystiedot ravitsemusalan tutkimuslaitoksista ja järjestöistä sekä luettelo uusimmista alan väitöskirjoista.

Lue myös

Vuosittain ilmestyvä Ravitsemuskertomus on helmikuussa 1995 käynnistyneen ravitsemuksen seurantajärjestelmän tärkein tuotos, jonka avulla seurantajärjestelmä toteuttaa päätarkoitustaan: koota, yhdistää, jalostaa ja välittää sellaista ravitsemustilannetta ja ruokatottumuksia kuvaavaa tietoa, jolla voidaan edistää ravitsemus- ja terveyspoliittisia ohjelmia ja päätöksentekoa. Hankkeen koordinaattoriksi on nimetty erikoistutkija Marja-Leena Koski, joka myös on kirjoittanut nyt ilmestyneen Ravitsemuskertomuksen. Julkaisija on Kansanterveyslaitos.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030