Ajan­kohtai­sta 11/1997 vsk 52 s. 1316

Suomen Akatemia selvittää terveyserojen syitä

Miksi väestön terveys- ja hyvinvointierot eivät supistu? kysytään Suomen Akatemian uudessa tutkimusohjelmassa vuosille 1998-2000. Vaikka suomalainen hyvinvointi on useimpien mittapuiden mukaan kohentunut huomattavasti viime vuosikymmeninä, eivät väestöryhmien väliset erot ole kehittyneet läheskään yhtä suotuisasti. Erot ovat joissakin tapauksissa jopa jyrkentyneet, vaikka yhteiskuntapolitiikan keskeiset tavoitteet ovat olleet niiden kaventamisessa.

Miehet kuolevat nuorempina kuin naiset, naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, Lounais-Suomessa asuu vauraampaa väkeä kuin maan koillisosassa, ruotsinkieliset ovat terveempiä kuin suomenkieliset, työttömät ja maahanmuuttajat syrjäytyvät valtavirrasta. Väestöryhmien väliset erot ovat huomattava tieteellinen haaste ja myös keskeinen yhteiskuntapoliittinen kysymys. Eri tieteenalojen ja tutkijaryhmien välistä yhteistyötä tehostamalla toivotaan ratkaisua ongelmiin. Tutkijaresursseja maassamme on riittämiin ja toinenkin etu, aiemmin hyödyntämättömät rekisteritiedot, ovat käytettävissä.

Tutkimuksen käynnistäjinä ovat Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen sekä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnat. Tutkimusohjelman rahoitus on tarkoitus kattaa Akatemian 15 miljoonan markan rahoitusosuudesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Työterveyslaitoksen varoista. Tutkimusohjelman määrärahat tulevat haettavaksi huhtikuussa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030