Ajan­kohtai­sta 11/1997 vsk 52 s. 1316

Rintasyöpäseulonnat kannattavaa kansanterveystyötä

Vaikka Suomessa rintasyöpäseulonnat ovat laajalle hajautettua kansanterveystyötä, niiden vaikuttavuus on lähes yhtä hyvä kuin erikoistuneissa yksiköissä tehtyjen tieteellisten tutkimusten.

Työryhmän Matti Hakama, Eero Pukkala, Minna Heikkilä, Mervi Kallio tulokset suomalaisten mammografiaseulontojen vaikutuksesta rintasyöpäkuolleisuuteen julkaistiin British Medical Journalin maaliskuun 22. päivä ilmestyneessä numerossa.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 90 000:tta naista, jotka osallistuivat ensimmäisiin, vuosina 1987-89 järjestettyihin kuvauksiin. Vertailuryhmänä oli hiukan vaille 70 000 naista, jotka eivät niihin osallistuneet. Julkaistut seurantatulokset koskevat jaksoa 1987-92.

Seulontaan osallistuneiden naisten vaara kuolla rintasyöpään oli 24 % pienempi kuin verrokkien, eli seulonnalla ehkäistiin tutkitusta ryhmästä 20 kuolemaa (1/10 000 kuvattua). Seulontojen eduiksi tutkijat laskevat myös myönteiset vaikutukset elämänlaatuun sekä kustannussäästöt niissä tapauksissa, joissa varhaisvaiheen rintasyöpä on voitu hoitaa säästävällä leikkauksella. Negatiiviset tutkimustulokset taas tuottavat mielenhuojennusta: vaara ohi ainakin toistaiseksi.

Tutkimusryhmän johtaja professori Matti Hakama katsookin, että 50-59-vuotiaiden naisten mammografiaseulonnat ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja kannattavaksi kansanterveystyöksi. Kahden vuoden väliaikaa hän pitää hyvänä.

Lue myös

Tutkimus tehtiin Suomen Syöpärekisterissä, ja sen rahoitti Suomen Syöpäsäätiön instituutti. Syöpärekisterissä toimiva joukkotarkastusrekisteri on seulontojen alkamisesta lähtien tallentanut tiedot niihin kutsutuista ja osallistuneista naisista sekä löydöksistä. BMJ:ssä julkaistu tutkimus kattoi 60-70 % seulonnoista.

Mammografiaseulontojen ensimmäisenä kymmenvuotisjaksona kutsun sai 1,5 miljoonaa naista, ja yhdeksän kymmenestä noudatti sitä. Osallistuneista noin 3 % kutsuttiin tarkempiin tutkimuksiin. Rintasyöpiä löytyi 4 500, ja leikkauksella varmistettiin hyvänlaatuinen löydös 3 500 naiselta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030