Lehti 13: Ajan­kohtai­sta 13/1997 vsk 52 s. 1576

Lääketeollisuusliitto kannellut EU:n komissiolle

Lääketeollisuusliitto on tehnyt kantelun Euroopan unionin komissiolle Suomen tasavallan tekemästä laiminlyönnistä. Lääketeollisuusliitto katsoo, että valtio ei ole oikealla tavalla sisällyttänyt lääkkeiden hintojen säännöstelytoimenpiteiden avoimuutta koskevaa direktiiviä (89/105/ETY) kansalliseen lainsäädäntöön eikä valtio sovella täysimääräisesti direktiivin periaatteita ja määräyksiä muutenkaan oikeusjärjestelmässään. Tämä viivästyttää Lääketeollisuusliiton mielestä nykyisiä lääkkeitä tehokkaampien ja turvallisempien valmisteiden tuloa laajaan potilaskäyttöön.

Kantelu koskee pääasiallisesti mainitun direktiivin ulottuvuutta erityiskorvattavuuteen ja siinä noudatettavaan hakumenettelyyn.

Kantelu kohdistuu erityisesti siihen tapaan, jolla Suomi jättää soveltamatta direktiivin määräaikoja ja menettelytapoja päättäessään lääkkeiden korvattavuuden perusteena olevasta kohtuullisesta tukkuhinnasta ja toisaalta päätettäessä lääkkeiden sisällyttämisestä korvaukseen oikeuttavien lääkkeiden luetteloon.

Lue myös

Lääketeollisuusliitto huomauttaa kantelussaan, että suomalaiset viranomaiset eivät sovella kansallista oikeutta tavalla, joka täyttäisi mainitun direktiivin Suomelle asettamat velvollisuudet. Viranomaisten noudattama menettely on myös tutkivaa lääketeollisuutta syrjivä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kanta on Lääketeollisuusliiton mielestä johtanut mm. siihen, että uusille ja tehokkaille lääkkeille on myönnetty 75 %:n tai 100 %:n erityiskorvattavuuden asema kitsaasti ja hitaasti. Se pitää Suomen valtion menettelyä sekä oikeudenvastaisena että myös inhimillisesti arvioiden kyseenalaisena.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030