Lehti 13: Ajan­kohtai­sta 13/1997 vsk 52 s. 1576

Työryhmä kartoittaa geneettisen seulonnan eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään geneettistä seulontaa ja siihen liittyviä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Työryhmä kartoittaa geneettisen seulonnan tieteellistä perustaa Suomessa ja EU:n jäsenmaiden asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausjärjestelmiä. Se myös arvioi Euroopan neuvoston asiaa käsittelevien suositusten ja sopimusten vaikutuksia ja laatii ehdotuksen siitä, minkälaista sääntelyä Suomessa tarvitaan.

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty professori Leena Palotie Kansanterveyslaitokselta, ja lisäksi työryhmässä on edustus sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, Stakesista, korkeakouluista ja palveluntuottajien puolelta. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi maaliskuun 1998 loppuun mennessä.

Nykyään tunnetaan noin 3 000 geeniä, joiden poikkeamat voivat aiheuttaa perinnöllisen sairauden. Yli 200 tautia tai tilaa voidaan seuloa geeniteknologian keinoin. Euroopan neuvoston bioetiikkasopimuksen mukaan perinnöllisen sairauden kantajaa tai lisääntynyttä sairastumisriskiä selvittäviä geenitestejä saa tehdä vain terveydellisistä syistä ja lääketieteellistä tutkimusta varten. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt tai työterveyshuolto eivät saa tehdä geeniseulontoja tautialttiuden selvittämiseksi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030