Lehti 13: Ajan­kohtai­sta 13/1997 vsk 52 s. 1576

Diabeetikot hyötyvät kolesterolitason alentamisesta vielä enemmän kuin muut

Sepelvaltimotaudin riski on diabeetikoilla suuri ja taudin ennuste tavallista huonompi. Suurentunut riski perustuu sekä itse diabeteksen aiheuttamiin verisuonivaurioihin että sairauteen liittyviin muutoksiin sepelvaltimotaudin riskitekijöissä. Aikuistyypin diabeteksessa tavallisia ovat kohonnut verenpaine ja veren rasva-arvojen häiriöt. Diabeetikoiden kokonaiskolesteroliarvo ei välttämättä poikkea keskimääräisestä, mutta HDL-kolesteroliarvo on usein pieni ja triglyseridiarvot koholla. Suuressa amerikkalaisessa MRFIT-tutkimuksessa todettiin, että diabeetikoiden sepelvaltimotautiriski on 2-3-kertainen kaikilla kolesterolitasoilla.

Vastikään Diabetes Care -lehdessä julkaistussa 4S-tutkimuksen osatyössä tarkasteltiin, miten kolesterolitason alentaminen vaikuttaa sepelvaltimotautia sairastavien diabeetikoiden ennusteeseen. 4S-tutkimuksen eli Scandinavian Simvastatin Survival Studyn päätulokset julkaistiin marraskuussa 1994.

4S-tutkimuksen aineistossa oli 35-70-vuotiaita, sepelvaltimotautia sairastavia diabeetikoita 202, ja heistä 105:tä hoidettiin simvastatiinilla (20-40 mg/pv), muita lumelääkkeellä. Tutkittavien kolesterolitaso oli 5,5-8,0 mmol/l. Tutkimusjoukosta oli alun perin suljettu pois potilaat, joiden trigyseridiarvot olivat korkeat, samoin kuin hyvin vaikeat tapaukset, ja tämä on saattanut vaikuttaa jonkin verran aineiston diabeetikoiden valikoitumiseen. Diabeetikoista 158 oli miehiä, 44 naisia. Insuliinipistoksin diabetesta hoiti 12 %, tabletein 39 %, ja lähes puolet oli pelkästään ruokavaliohoidossa.

Diabeetikot hyötyivät veren suurentuneen kolesterolipitoisuuden pienentämisestä vieläkin enemmän kuin muut sepelvaltimotautipotilaat. Sydäninfarktin vaara oli simvastatiinilla hoidetussa ryhmässä 55 % pienempi, kuolemanvaara 43 % pienempi ja yleensä ateroskleroosiin liittyvien tapahtumien vaara 37 % pienempi kuin lumeryhmässä; vastaavat luvut simvastatiinilla hoidetuilla ei-diabeetikoilla olivat 32 %, 29 % ja 26 % pienemmät kuin lumeryhmässä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös Yhdysvalloissa laajasta CARE-tutkimuksesta.

- Kolesterolipitoisuuden pienentäminen vähentää diabeetikoiden sepelvaltimotautitapahtumien riskiä enemmän kuin muiden potilaiden. Ja koska diabeetikoilla sepelvaltimotautiriski on kaikilla kolesterolitasoilla tavallista suurempi, myös absoluuttinen hyöty on suurempi, kiteyttää professori Kalevi Pyörälä, joka on 4S-tutkimuksen diabeetikoista julkaistun artikkelin pääkirjoittaja.

Lue myös

Professori Pyörälän mukaan diabeetikoiden veren kolesterolipitoisuuteen pitäisikin puuttua tavallista nopeammin, myös lääkkein. Kokonaiskolesterolitasoksi suositetaan alle 5 mmol/l ja LDL-kolesteroliarvoksi korkeintaan 3,5 mmol/l, sepelvaltimotaudin ilmaannuttua vastaavat raja-arvot ovat 4,5 mmol/l ja 3 mmol/l.

- Voi olla, että kolesteroliarvon merkitystä diabeetikoiden terveydelle on aliarvioitu, koska kokonaiskolesterolitaso on keskimäärin sama kuin muilla, sanoo Pyörälä.

Paraikaa käynnissä olevassa eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa sairaaloiden valikoitumattomasta 3 500 sepelvaltimotautipotilaan aineistosta 18 % on diabeetikoita.

- Tämäkin osoittaa, että diabeetikoiden sepelvaltimotautitapahtumien ehkäisyn merkitys on absoluuttisina lukuina suuri, toteaa Pyörälä.

Asenne aikuistyypin diabeteksen hoitoon ja lisäsairauksien ehkäisyyn on kaiken kaikkiaan muuttumassa aktiivisemmaksi. Dosentti Veikko Koiviston mukaan WHO:ssa pohtii parhaillaan työryhmä diabeteksen kriteerien muuttamista varhaisemman diagnostiikan suuntaan, jolloin myös hoitoon ryhdyttäisiin varhemmin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030