Lehti 14: Ajan­kohtai­sta 14/1997 vsk 52 s. 1704

Psykiatrisen laitoshoidon maksut muuttuvat

Asiakkailta perittäviä psykiatrisen laitoshoidon maksuja muutetaan toukokuun alussa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 70 mk hoitopäivältä nykysen 125 mk:n sijasta. Poliklinikkamaksua muutetaan siten, että kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä yhteispäivystykseen tulevilta peritään enintään 100 mk.

Laitoshoidon maksun alentamista perustellaan sillä, että lyhytaikaisen psykiatrisen hoidon reaaliset päiväkustannukset ovat yleensä pienemmät kuin muussa lyhytaikaisessa hoidossa. Toisaalta psykiatriset laitoshoitojaksot ovat keskimääräistä pitempiä. Psykiatriset potilaat jäävät usein jo varhaisessa vaiheessa eläkkeelle, eikä heillä ole muita tuloja. Hoitomaksut ovat aiheuttaneet potilaille maksuongelmia, ja maksuja on jouduttu perimään jopa ulosottoteitse.

Poliklinikkamaksun muutos koskee päivystysaikana, arkisin klo 22.00-7.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja juhlapyhinä, perittäviä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen käyntimaksuja. Nykyisen käytännön mukaan yhteispäivystyksessä peritään terveyskeskustasoisesta hoidosta terveyskeskuksen poliklinikkamaksu ja erikoislääkäritasoisesta hoidosta sairaalan poliklinikkamaksu.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030