Lehti 18-19: Ajan­kohtai­sta 18-19/1997 vsk 52 s. 2297

Kehitysvammahuoltoon tarvitaan laadukkaita lähipalveluja

Kehitysvammahuollon palvelurakenteen kehittämisen tavoitteena on palvelujen järjestäminen lähiyhteisössä. Kehitysvammaiselle tulisi järjestää avopalveluja, jotka tukevat hänen selviytymistään arjessa. Näin totesi kehitysvammahuollon palvelurakenteen muutosta seurannut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka luovutti muistionsa huhtikuun lopussa.

Kehitysvammaisten palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla. Nykyään kunnat tuottavat palveluja itse enemmän kuin ennen. Erityishuoltopiirejä tarvitaan edelleen rakennemuutoksen toteuttamisessa ja palvelujen järjestämisessä, toteaa työryhmä. Tulevaisuudessa erityishuoltopiirien tehtävä painottuu asiantuntijapalvelujen tuottamiseen; niistä tulee palvelukeskuksia, jotka tukevat avohuollon palveluja.

Lue myös

Toimivat avopalvelut edellyttävät pysyvää, koulutettua ja ammattitaitoista henkilöstöä. Työryhmän mukaan vuosina 1997-2002 kunnalliseen kehitysvammahuoltoon tarvitaan noin 2 700 työntekijää lisää. Näistä noin 1 700 siirtyy asiakkaiden mukana laitoksista kuntiin. Lisää työntekijöitä tarvitaan siis noin 1 000. Työryhmä esittää, että työttömiä työllistettäisiin kehitysvammahuoltoon esimerkiksi henkilökohtaisiksi avustajiksi.

Kehitysvammahuollon käyttömenojen reaalinen kasvu on vuositasolla 1-2 %. Käyttömenot ovat kokonaisuudessaan 2,2 miljardin luokkaa. Työryhmä arvioi myös, että muutoksia tukeviin investointeihin tarvitaan lähivuosina runsaat 400 miljardia markkaa.

Työryhmä on laatinut kunnille ja kuntayhtymille toimintaohjelman avopalveluihin perustuvan palvelujärjestelmän toteuttamiseksi.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030