Lehti 27: Ajan­kohtai­sta 27/1997 vsk 52 s. 3102

EHEC-infektio yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

Tartuntatautiasetusta muutettiin elokuun lopussa siten, että EHEC-infektio lisättiin yleisvaarallisiin tartuntatauteihin. Samalla hepatiitti C määriteltiin ilmoitettavaksi tartuntataudiksi.

Suomen tämänkesäisen EHEC-epidemian yhteydessä ilmeni, että taudin leviämisen estäminen edellyttää sellaisia yksilön vapautta rajoittavia toimia, joihin voidaan ryhtyä vain yleisvaarallisissa tartuntataudeissa. Erityisesti on välttämätöntä määrätä EHEC-bakteeria kantavat lapset pidettäviksi pois päivähoidosta ja koulusta.

EHEC-infektio täyttää tartuntatautilaissa todetut yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerit. Tauti voi levitä laajasti ja nopeasti ravinnon välityksellä. Lisäksi tartunta ihmisestä toiseen osoittautui yleiseksi Suomen epidemiassa. Tauti on vaarallinen, koska noin 10 % sairastuneista voi saada hemolyyttis-ureemisen syndrooman, joka voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja jopa kuolemaan.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030