Lehti 27: Ajan­kohtai­sta 27/1997 vsk 52 s. 3102

Keinoluusiirrännäinen käyttökieltoon

Lääkelaitos on kieltänyt Unilab Incorporatedin valmistamien keinoluusiirrännäisten käytön kaularangan fuusioihin toistaiseksi. Lisäksi Lääkelaitos suosittaa, että sairaalat ottavat erityiseen seurantaan potilaat, joille on asennettu Unilab Surgibone Implant -niminen luusiirrännäinen vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Tällainen siirrännäinen asennettiin vastikään suomalaisen yliopistollisen sairaalan potilaalle kaularangan fuusioleikkauksen yhteydessä. Siirrännäinen murtui pian leikkauksen jälkeen pieniksi kappaleiksi, ja osa kappaleista työntyi potilaan selkäydinkanavaan aiheuttaen vakavan vamman.

Lue myös

Lääkelaitoksen saamien ilmoitusten mukaan valmistaja on poistanut markkinoilta vastaavia implantteja niiden odottamattoman haurauden takia. Tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken.

Lääkelaitos on myös käynnistämässä eläinalkuperää olevien luusiirrännäisten soveltuvuuteen ja turvalliseen käyttöön liittyvää selvitystä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030