Ajan­kohtai­sta 27/1997 vsk 52 s. 3102

WHO:n polionhävitysohjelma etenee

Tapani Hovi

Lähinnä toistettuihin lasten joukkorokotuksiin (National Immunization Days) perustuva WHO:n polionhävitysohjelman uusi aalto puree: uusien poliotapausten ilmaantuminen taudin perinteisissä pesäpaikoissakin, Intiassa ja monissa osissa Afrikkaa, laskee hyvää vauhtia.

Samaan aikaan WHO pyrkii varmistamaan, että polioviruksia ei esiinny alueilla, joiden uskotaan olevan vapaita poliotaudista. Tätä varten KTL on käynnistänyt Suomessakin määräaikaisen raportointiohjelman, jonka tavoitteena on varmistaa, että akuutteja halvausoireisia tauteja (Guillain-Barrén polyradikuliitti, pleksusneuriitti, (neuro)borrelioosi, myeliitti ja muu poliota muistuttava tauti) sairastavista potilaista otetaan kaksi ulostenäytettä (vähintään 1 vrk väliä) kahden viikon kuluessa halvausoireiden alusta ja että näytteet tutkitaan asianmukaisesti virusviljelyssä.

Tällaisia potilaita hoitavissa yksiköissä ohjelmaa varten on nimetty yhteyshenkilö, joka lähettää asiaa koskevan kirjallisen raportin KTL:en kalenterikuukausittain. Valtaosa raporteista tulee kertomaan, että kuluneen kuukauden aikana tällaisia potilaita ei ole ollut. Nollaraportointi ei tässä ole nollatutkimusta vaan ehdottoman välttämätöntä, jotta voitaisiin olla varmoja, että kaikki k.o. potilaat ovat seurannan kohteena. WHO:n laatuvaatimus on, että kohderyhmän tautien yhteinen ilmaantuvuus alle 15-vuotiaiden kohdalla näin tutkittuna on vähintään 1:100 000, ja että heistä ainakin 80 prosenttia tutkitaan edellä kuvatulla tavalla. Ohjelma käynnistyi Suomessa viime heinäkuussa ja ainakin toistaiseksi ollaan kaukana tuosta tavoitteesta. (Kansanterveys-lehti 7/97)

Lue myös

Kirjoittajat

Tapani Hovi
KTL

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030