Lehti 27: Ajan­kohtai­sta 27/1997 vsk 52 s. 3102

Villa Afasian rakentaminen alkoi

Helsingin Käpylään rakennettavan aivohalvauspotilaiden palvelukeskuksen, Villa Afasian, rakennustyöt ovat alkaneet. Suomen Afasiasäätiö rakennuttaa keskuksen korvaamaan Vuosaaren rakentamisen alle jääviä nykyisiä tilojaan.

Suomen Afasiasäätiön mukaan aivohalvaukseen sairastuneiden jälkihoito on Helsingissä yhä huonosti hoidettu. Kaupungilta puuttuu näiden potilaiden avohoidon edellyttämä tukijärjestelmä. Uuteen keskukseen rakennetaan sekä päiväkeskus 20-30:lle omassa kodissaan asuvalle aivohalvaukseen sairastuneelle sekä majoitustilat, joihin otetaan määräajaksi sekä omassa kodissaan asuvia että sairaalasta avohoitoon siirtyviä potilaita.

Suomessa sairastuu vuosittain aivohalvaukseen noin 10 000 henkilöä. Tämän potilasryhmän hoito aiheuttaa noin neljänneksen pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksista.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030