Ajan­kohtai­sta 28/1997 vsk 52 s. 3233

Laihdutuslääkkeet pois markkinoilta

Fenfluramiini (Ponderal) ja sen isomeeri dekstrofenfluramiini (Isomeride) ovat poistuneet maailmanlaajuisesti markkinoilta. Suomessa niiden saanti apteekeista loppui syyskuun puolivälin paikkeilla. Markkinoilta poisveto tapahtui valmistajan, ranskalaisyhtiö Servierin aloitteesta. Taustalla on Yhdysvalloissa todetut 33 raportoitua tapausta, joissa fenfluramiinia ja fentermiiniä (Mirapront) samanaikaisesti käyttäneillä potilailla oli ilmentynyt muutoksia mitraali-, trikuspidaali- ja aorttaläpissä, tavallisesti samanaikaisesti kahdessa tai kolmessa näistä. Histopatologisesti muutokset ovat olleet samankaltaisia kuin mitä esiintyy karsinoidissa oireyhtymässä tai ergotamiinin haittavaikutuksena. Kuudelle potilaista oli jouduttu tekemään leikkaus tilanteen korjaamiseksi. Toistaiseksi on selvittämättä, johtuvatko läppämuutokset fenfluramiineista vai fentermiinistä vai kenties niiden yhteisvaikutuksesta.

Suomessa tällaisten haittojen vaara on minimaalinen tai olematon. Vuonna 1996 käytti laihdutuslääkkeitä - enimmäkseen fenfluramiinia - kaikkiaan vain noin 4 000 henkilöä. Fentermiini poistui markkinoiltamme pari vuotta sitten. Suomalaiset lääkärit määräävät laihdutuslääkkeitä ylipäänsä varovasti, ja kahden erilaisen laihdutuslääkkeen samanaikainen käyttö menee selvästi liioittelun puolelle.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030