Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1997 vsk 52 s. 3233

Lääkärien työuupumus tutkitaan

Noin kolmasosa lääkäreistä saa tänä syksynä postitse kyselylomakkeen, jolla tutkitaan lääkärien työoloja ja kuormittuneisuutta. Lääkäriliitto ja Työterveyslaitos tekivät yksitoista vuotta sitten tutkimuksen, jossa selvitettiin lääkärien stressiä ja burn-out-oireita. Nyt tutkimus uusitaan entistä laajempana: tavoitteena on selvittää tarkemmin lääkärien psykososiaalisia työoloja, työympäristön haittoja ja sitä, miten lääkärit pitävät huolta omasta terveydestään.

Tuloksia verrataan sekä yhdentoista vuoden takaisiin tuloksiin että tietoihin muun väestön työuupumuksesta. Työterveyslaitoksella on paraikaa valmistumassa aiheesta koko työikäistä väestöä koskeva tutkimus.

Lue myös

- Terveydenhuollon palvelujärjestelmässä on tapahtunut huomattavia muutoksia neljän, viiden viime vuoden aikana, ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä on vaikuttanut lääkärien työhön ja burn-out-oireisiin. Tulosvastuun lisääntyminen sairaalapuolella ja väestövastuinen toimintatapa perusterveydenhuollossa ovat tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa lääkärien työuupumukseen, toteaa Työterveyslaitoksen puolesta tutkimuksesta vastaava erikoislääkäri Kimmo Räsänen.

Kysely on tarkoitus lähettää noin 5 000 lääkärille, jotka otetaan satunnaisotantana lääkärirekisteristä. Tutkimuksen perusraportit valmistunevat ensi vuoden loppuun mennessä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030