Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1997 vsk 52 s. 3373

Olkaa valmiit - vanhukset tulevat

Parinkymmenen vuoden kuluttua maailmassa on yli miljardi 60 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä kaksi kolmasosaa asuu kehitysmaissa. Eliniän piteneminen ja suuret ikäluokat saavat yhdessä aikaan vanhusväestön määrän rajun kasvun, jonka hallitsemiseksi Maailman terveysjärjestö WHO on luonut maailmanlaajuisen strategian.

Tämä Ikääntyminen ja terveys -ohjelma on nimensä mukaisesti terveyskeskeinen. Se painottaa toimenpiteitä, jotka tukevat terveyden säilyttämistä ja edistämistä. Vanhenemista halutaan lähestyä osana ihmisen elämänkaarta eikä lokeroida sitä erityiseen vanhusten terveydenhuoltoon, koska "vanhenemiskomponentti" on läsnä kaikkialla. Ohjelmassa tarkastellaan niitä kulttuurisidonnaisia piirteitä, jotka vaikuttavat ympäristöön, jossa ihmiset vanhenevat. Suurin osa vanhusten ongelmista liittyy ainakin välillisesti terveyteen, ja näiden ongelmien ratkaisutavat erilaisissa kulttuureissa ja yhteisöissä ovat kiinnostuksen kohteena. Väestön vanhetessa nousevat esiin kysymykset tarpeettomasta kuoleman nopeuttamisesta tai hidastamisesta, ihmisarvon säilyttämisestä ja pitkäaikaishoidon järjestämisestä sekä vanhusten huonosta kohtelusta.

Lue myös

Maailman terveysjärjestö toteaa strategiassaan, että vahvistamalla ihmisten toiminnallista kapasiteettia mahdollisimman paljon jo nuoruudessa voidaan myöhemmin hidastaa vanhenemismuutoksia ja auttaa sopeutumista uudenlaisiin tilanteisiin, joita esim. eläkkeelle siirtyminen, leskeytyminen ja sairauksien puhkeaminen tuovat mukanaan.

Maailman terveysjärjestö on nimennyt vuoden 1999 kansainväliseksi vanhusten vuodeksi, jonka teemana on terveenä vanheneminen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030