Lehti 31: Ajan­kohtai­sta 31/1997 vsk 52 s. 3631

Opas hyvästä työterveyshuollosta

Työterveyshuoltoon on valmistunut uusi, laaja opas nimeltään Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Se kuvaa alan ammattilaisten käytössä olevia, hyväksi havaittuja toimintatapoja. Niiden perusteella työterveysyksiköt voivat arvioida omaa toimintaansa ja niistä voi omaksua ideoita omaan työhön. Tekijät korostavat, ettei opasta ole tarkoitettu enempää määräyskokoelmaksi kuin oppikirjaksikaan.

Oppaan kantavana ajatuksena on lisätä kaikkien toimintojen asiakaskeskeisyyttä ja tavoitteellisuutta. Tämä edellyttää, että tavoitteet määritellään asiakasyrityksiä kuullen ja niin konkreettisiksi, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Opas sisältää useita ehdotuksia toimintatavoiksi, seurantajärjestelmiksi ja seurantakeinoiksi.

Lue myös

Oppaan ehdotukset on kerätty työryhmissä, joiden vastuuhenkilönä on ollut Työterveyslaitoksen edustaja. Työryhmiin on osallistunut yli 60 työterveyshuollon edustajaa. Ryhmät koottiin niin, että osallistujat edustivat mahdollisimman laajasti työterveyshuollossa toimivia ammattiryhmiä ja työterveyshuollon eri järjestämisvaihtoehtoja.

Oppaan laatimisen antoi Työterveyslaitoksen tehtäväksi sosiaali- ja terveysministeriö.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030