Lehti 32: Ajan­kohtai­sta 32/1997 vsk 52 s. 3781

Nolo loppu kansanterveys-kertomukselle?

Vasta kerran eduskunnalle annettu kansanterveyskertomus uhkaa kutistua painoarvoltaan oleellisesti vähäisemmäksi, neljän vuoden välein annettavaksi sosiaali- ja terveyskertomukseksi. Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys, jossa ehdotetaan, että kahden vuoden välein annettava kansanterveyskertomus korvataan hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona annettavalla sosiaali- ja terveyskertomuksella.

Kansanterveyden tilaa ja kehitystä laajasti kuvaava kansanterveyskertomus ehti saada paljon kiitosta mm. siksi, että sen antoi hallitus ja se oli valmisteltu eri hallinnonalojen yhteistyönä. Lähtökohtana oli, että kansanterveyteen vaikuttavia ratkaisuja tehdään kaikilla hallinnonaloilla, ei pelkästään sosiaali- ja terveysministeriön alalla. Lisäksi kertomuksen antaminen jo sinänsä antoi mahdollisuuden terveyspoliittiseen keskusteluun.

Uuden esityksen mukaan kertomus laajenisi kattamaan myös sosiaaliturvan ja sen antaisi hallituksen sijasta sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue myös

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta suhtautuu muutoshankkeeseen kriittisesti ja esittää, että kertomus annettaisiin kahden vuoden välein. Valiokunta nostaa lausunnossaan esiin ainoasta kansanterveyskertomuksesta saadut hyvät kokemukset ja korostaa hallituksen yhteisen käsittelyn ja sitoutumisen tärkeyttä sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Uudistusesitys perustuu hallintoneuvos Lauri Tarastin selvitykseen eduskunnalle annettavien hallituksen kertomusten karsimiseksi. (SS)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030